מעשה הקריאה: תיאוריה של תגובה אסתטית

מקור:
הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית
עריכה: אברהם בן-אמתי  / תרגום: אביבה גורן
 
מה קורה כשאנו קוראים? האם הטקסט שלפנינו הוא תיעוד של משהו קיים בהווה, או שהיה קיים בעבר, או שהוא עיצוב-מחדש של מציאות שכבר עוצבה ועתה היא מפורקת לגורמים ומורכבת מחדש בתודעתו של הקורא?

הבנת המתרחש בתהליך הקריאה, אומר וולפגנג איזר בספרו מעשה הקריאה, היא הבסיס לפיתוחה של תאורית תגובה אסתטית. שכן הקריאה מניעה שורה של פעילויות הנשענות הן על הטקסט הן על כשירויות והתנסויות אנושיות מסוימות. תאוריות על המתרחש בתהליך הקריאה הרווחות בגרמניה משלהי שנות השישים – תאוריות ההתקבלות - מתמקדות בקוראים ומסבירות את תגובותיהם לאור ההתנסויות הספרותיות מוטות-ההיסטוריה שלהם. לעומתן, תאורית התגובה האסתטית, המכונה גם 'אסתטיקה של התקבלות', מחזירה את יחסי הגומלין בין הטקסט לקורא אל מרכז הדיון: מעשה הקריאה נבחן באמצעות ניתוח אופן ההפעלה של הקורא על ידי הטקסט. בהגדירו את המתרחש במהלך מעשה הקריאה, כלומר כיצד נוצרת, מתפתחת ופועלת התגובה האסתטית, תוך ערעור על הדיכוטומיה מציאות/בדיון, מעניק ספרו של איזר מסגרת שיטתית להערכת התקשורתיות של טקסט ספרותי בהקשר שבו הוא נוצר.

חיבור רב-חשיבות זה, הראשון מבין ספריו של איזר שתורגם לעברית, מנתח לעומק את מערכת היחסים בין הקורא ובין הטקסט. המתעניינים בתהליך הקריאה, בתיאוריה של האסתטיקה, בביקורת הספרות ובהיבטים התיאורטיים הבסיסיים של הרומן ימצאו בו עניין רב.

וולפגנג איזר הוא מהתאורטיקנים המובילים של הספרות במחצית השנייה של המאה העשרים. יחד עם הנס
רוברט יאוס היה איזר ממייסדי אסכולת קונסטנץ, שנודעה בהשפעתה מרחיקת הלכת על התפתחויות תאורטיות בתחום לימודי החברה והתקשורת בגרמניה. תחומי מחקריו כוללים: ספרות אנגלית מן המאות השש עשרה והשמונה עשרה, השירה והרומן המודרניים, תאוריה ביקורתית, תאוריות של קורא, התקבלות ותגובה אסתטית.

ביקורות: טקסט ספטמבר 2006
 
  
+ מבוא
+ מבוא למהדורההגרמנית השנייה
+ חלק א: הסיטואציה
  פרשנות ספרותית: סמנטיקה אופרגמטיקה
פרק ראשון: אמנות חלקית: פרשנות כוללת
פרק שני: יסודות תאוריית התגובה האסתטית
+ חלק ב: המציאות של הסיפורת
  מודל תפקודי שלהטקסט הספרותי
פרק שלישי: הרפרטואר
פרק רביעי: אסטרטגיות
+ חלק ג: פנומנולוגיה של הקריאה
  עיבוד הטקסטהספרותי
פרק חמישי: תפיסת הטקסט
פרק שישי: סינתזות סבילות בתהליך הקריאה
+ חלק ד: יחסי הגומלין שבין הטקסט לקורא
  המבנה התקשורתי של הטקסט הספרותי
פרק שביעי: אסימטרייה בין טקסט לקורא
פרק שמיני: הדמיית אקטים של כינון: כיצד היא נעשית
+ רשימת קיצורים ביבליוגרפיים
+ מפתח עניינים
+ מפתח שמות הכותרים
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya