מערכת הערכת מתמחים לסיכום עבודת המתמחים בהוראה

האתר החדש של אגף סטאג' בהוראה (משרד החינוך) מאפשר הערכה מסכמת על עבודתם של מתמחים בהוראה מתבצעת על ידי ועדות הערכה בית ספריות בראשות מפקח (חוזר מנכ"ל תש"ע 1ב'). הערכה זו היא הקובעת האם המתמחה יוכל לקבל רישיון לעיסוק בהוראה ולהשתלב במערכת החינוך, כמורה חדש.

תוצאות ועדת ההערכה מוקלדות במערכת הממוחשבת בכלי ההערכה שפותח באגף ההתמחות והותאם להמלצות 'ועדת משכית', שעסקה בעיבוי תהליכי הערכת מתמחים בהוראה.

קישור לאתר


  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  הערכת סטאגירים

  פורסמה ב 07/06/2011 ע״י ווגוד דראוושה

  הערכת מתמחים

  פורסמה ב 16/05/2012 ע״י שושנה אלון

  הערכת מתמחה נטלי בו ארויה

  פורסמה ב 16/05/2012 ע״י שושנה אלון

  ישלי תעודת דפלומה מחול למוד 76 נקדות רוצה לעסות תעודת הוראה ולעבוד ואחריכן להמשיך לימודים

  פורסמה ב 22/06/2012 ע״י גרבאוי טגריד
  מה דעתך?
yyya