מערכת החינוך בישראל – נתונים ומידע

מקור וקרדיט :
מערכת החינוך בישראל –   סוגיות מרכזיות בעבודתה של ועדת החינוך
 19 למרץ 2009
כתיבה : יובל וורגן , איתי פידלמן
מוצגים במסמך זה שהוכן על ידי מרכז המידע והמחקר של הכנסת מידע ונתונים כלליים על מערכת החינוך בישראל. המסמך מתמקד במערכת החינוך הפורמאלית שבאחריות משרד החינוך.
·         מבנה מערכת החינוך;
·         חקיקה מרכזית בתחום החינוך;
·         נתונים כלליים – מוסדות חינוך, כיתות ותלמידים;
·         עובדי הוראה;
·         תשתיות פיזיות במערכת החינוך;
·         תקציב החינוך;
·        הישגי התלמידים במערכת החינוך
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya