מעקב אחר הוראה מקוונת מוצלחת בהשכלה הגבוהה: קולות של מורים מקוונים

מאת: Evrim Baran

BARAN, EVRIM; CORREIA, ANA-PAULA; THOMPSON, ANN D "Tracing Successful Online Teaching in Higher Education: Voices of Exemplary Online Teachers", Teachers College Record; Mar2013, Vol. 115 Issue 3, Special section p1-41.


מטרה ושאלות מחקר
מטרתו של מחקר זה הייתה להתבונן במעבר של מורים מקוונים להוראה מקוונת תוך התמקדות בפרקטיקות המוצלחות שלהם.

המחקר בחן שתי שאלות מרכזיות:
1) מהן הפרקטיקות המוצלחות שמורים/מרצים מקוונים מפעילים בהוראה המקוונת שלהם?
2) כיצד מורים/מרצים מקוונים מבצעים את המעבר להוראה מקוונת כך שהם יוצרים פרקטיקות מוצלחות?


מערך המחקר
המחברים השתמשו בגישת חקר מקרה איכותנית מרובה כדי לבחון ששה מקרים שונים של מורים מקוונים ואת הקשרי ההוראה שלהם בתוך אוניברסיטת מחקר גדולה במערב התיכון של ארה"ב.

מסקנות/המלצות
הממצאים של מחקר זה הצביעו על כך שכאשר המורים תיארו את הפרקטיקות המוצלחות שלהם, הם לעתים קרובות קישרו אותן לתפקידים המשתנים שלהם ולייצוג החדש של "העצמי" שלהם בתוך הסביבה המקוונת.

התיאור שלהם את העצמי של המורה, הן זה שנבנה על סמך התנסויות קודמות רבות והן זה המשוקם עם התכונות והמגבלות של הסביבה המקוונת, עבר דרך תהליך שבו המורים אותגרו באופן קבוע להפוך עצמם לנשמעים, מוכרים ומורגשים על ידי התלמידים.

מחקר זה הראה שהיה חיוני להקשיב לקולות של המורים ולתת להם תפקיד פעיל בהשתתפות ביצירה ובשימוש בידע שלהם ובניסיון שלהם כדי ליצור אישיות של מורה מקוון.

כתוצאה מכך, התכניות שהכינו את חברי הסגל ללמד באופן מקוון עשויות לעודד מורים לעשות רפלקציה להתנסויות העבר שלהם, להנחות שלהם, ולאמונות שלהם כלפי הוראה ולמידה ולשנות את הפרספקטיבות שלהם על ידי השתתפות בחקירה פדגוגית ובפתרון בעיות.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    המחקר מאד מעניין הייתי שמחה להבין מהסיכום כאן את שיטות המחקר ואת תחומי ההוראה של המורים שהשתתפו.

    פורסמה ב 22/05/2020 ע״י מיכל מושקט-ברקן
    מה דעתך?
yyya