מעבר למודל המוק: שינוי פרדיגמות חינוכיות

James G. Mazoué, "Beyond the MOOC Model: Changing Educational Paradigms", EDUCAUSE Review, November 10, 2014.

ארבע מגמות – תארים מבוססי מוק (MOOC-based degrees), חינוך מבוסס יכולת (competency-based education), פורמליזציה של הלמידה (the formalization of learning) ורפורמה רגולטורית (regulatory reform) – מסיטות את הפרקטיקה החינוכית מעקרונות הליבה של החינוך המסורתי, ואינן מציינות תופעה ארעית אלא דווקא שינוי יסודי של הסטטוס קוו. זה אירוני שבזמן שההשכלה הגבוהה מחוברת לכאורה יותר מתמיד, קיימות מחלוקות עמוקות לגבי אופן ההוצאה לפועל הטוב ביותר של חזון הליבה.

ההתמרמרות של העת האחרונה לגבי קורסי המוק חושפת עד כמה הפולמוס מחולק באופן חד בין אלו המבקשים לשמור על המסורות האורתודוקסיות החינוכיות לבין אלו המעוניינים לנטוש את פרקטיקות המורשת לטובת אלטרנטיבות פרוגרסיביות יותר. מה שעשויים לציין קורסי המוק ומגמות עולות אחרות הוא קרע מתפתח בתוך החינוך בין מסורתיים לבין פרוגרסיביים.

קישור למאמר המלא באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya