מעבר המכללות לחינוך לוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)

מעבר המכללות לחינוך לוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) מעורר שאלות רבות וחשובות בנוגע להשלכותיו. ביום שלישי 20.12.16 נערך במכון ון ליר בירושלים ערב עיון בהשתתפות מנכ"ל משרד החינוך לשעבר זבולון אורלב, ראשי ונשיאי מכללות ונציגי משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה. ערב העיון תועד בצילום וידיאו.

מתוך דברי הפתיחה של ראש תחום חינוך במכון ון ליר פרופ' משה יוסטמן: "המוסדות להכשרת מורים קובעים במידה רבה את איכות ההוראה, וההוראה כמובן קובעת את איכות החינוך – אז הם לא אחראים לכל התוצאות אבל יש להם חלק גדול מאוד בזה".

"המערכת הזאת נמצאת בשלבים של שינוי ומהפכה בשנים האחרונות, מחפשים את הנוסחה שתאפשר להם להתקיים גם מבחינה אקדמית גם מבחינה תקציבית ויום העיון הזה מוקדש להיבט מסוים של היוזמה של ות"ת להעביר את המכללות לחינוך לתקציב ות"ת ותוך כדי זה לאחד חלק מהמכללות ולעשות איזושהי רציונליזציה במערכת. הדברים האלה הם תמיד הרבה יותר קלים על הניר מאשר בפועל. בפועל זה אנשים, מסורות, דרכי עבודה...".

לדברי הפתיחה של פרופ' גבריאל מוצקין, ראש מכון ון ליר בירושלים ופרופ' משה יוסטמן, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ומכון ון ליר בירושלים

מטרות המעבר

מר נחום בלס, מרכז טאוב ומכון ון ליר בירושלים וד"ר מוחמד עיסאווי, לשעבר נשיא מכללת אלקאסמי

פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה האקדמית בית ברל

מר זבולון אורלב, לשעבר שר וחבר כנסת

ד"ר רבקה ודמני שאומן, סגנית יו"ר המועצה להשכלה גבוהה

מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך

היערכות לקראת המעבר

מר זבולון אורלב, לשעבר שר וחבר כנסת

פרופ' יעקב כץ, נשיא מכללה ירושלים

פרופ' זמירה מברך, נשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

פרופ' יחזקאל טלר, נשיא המכללה האקדמית גורדון

ראו גם:

איחוד המכללות לחינוך - בכייה לדורות?

מכללות לחינוך יתאחדו עם אוניברסיטאות, תימשך ההפרדה המגדרית בקמפוסים דתיים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya