מסלולי הצלחה לשילוב אוכלוסיות תלמידים המוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים- ביה"ס אילנות

מהות הניסוי
בית-ספר אילנות פיתח לאורך השנים גישה ייחודית לשילוב אוכלוסיות תלמידים המוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים. לפי גישה זו תקופת שהותו של התלמיד בבית-ספר אילנות היא הכנה להמשך חיים חברתיים, נורמטיביים ככל שניתן. לשם כך הוא מאורגן כמסגרת הנותנת מענה המשלב מיקוד פרטני ומיקוד קבוצתי לכלל התלמידים, מכיתה א' ועד כיתה ט'. מערכת זו מחולקת לשלושה מוקדי עשייה מובנים:
 
1.      מסלולי הצלחה הנבנים לכלל התלמידים כבר בכיתה א'. מסלולי ההצלחה מבוססים על חוזקות התלמידים, אך תכליתם ארוכת טווח: לנתב את המשאבים המושקעים בתלמידים להצלחה הנראית ממשית באופק. תקופת חינוכם בביה"ס הינה אימון לחיים כבוגרים בחברה. מושם דגש על חוזקות היכולות לנבא הצלחה בחיים משמעותיים כבוגרים והשתלבות מיטבית במסגרות המשך. בית הספר ממשיך ללוות בוגריו גם אחרי כיתה ט' כחלק מהגישה החינוכית ומתוך תחושת שליחות ומחויבות חברתית.
 
2.      כוח הקבוצה-  מתוך אמונה בכוח הקבוצה ככוח מרכזי בחינוך, מקדם בי"ס נושא זה בכל הכיתות ובכל הגילים. התלמידים מקבלים הכנה ואימון לחיים בחברה בתכנית לימודים מורחבת "כוח הקבוצה" המושתת על תכניות הלימוד המחייבות. חלק מהתלמידים עוברים כקבוצת שילוב לתיכון וזוכים ביתרון משמעותי חברתי ורגשי בתהליך השתלבותם.
 
3.      מרכז ידע בקהילה – בית-הספר מהווה מרכז מקצועי: למשפחות- מענה אינדיווידואלי ייעוצי, לצוותים העמיתים- מענה וליווי בשילוב בוגרי אילנות ולקהילה כולה- מענה מקצועי כנדרש ובהתאמה לצרכים.
החדשנות:
1.                 הבניית מסלולי הצלחה – רגשי,חברתי ואקדמי לטווח ארוך, מבוססי חוזקות, המתייחסים אל השנים שאחרי כיתה ט'.
2.                 השקעת משאבים בפיתוח ואימון במיומנויות של חיים בקבוצה, הנדרשות כדי להשתלב בחיי חברה בוגרים.
3.                 מיצוב ביה"ס לחנ"מ כמרכז מקצועי הנותן שירותים לקהילה.
 
 
הניסוי מראה כי שילוב הוא תהליך בניית סביבה המאפשרת השתלבות מיטבית בחברה נורמטיבית.
תפיסה זו תואמת את המגמות המתפתחות במערכת החינוך המיוחד בעולם:
בית הספר לחינוך מיוחד כמרכז מקצועי בקהילה, המקדם שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות נורמטיביות ככל הניתן ומאמין הן בכוחם של התלמידים להשתלב והן בכוחה של הקהילה לשלב, תוך ליווי והכוונה הולמים.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya