מסגרת עיצוב להגברת מעורבות בלמידה ממוקדת תלמיד: רכוש אותה, למד אותה, שתף אותה

מאת: Eunbae Lee

Lee, Eunbae; Hannafin, Michael. "A design framework for enhancing engagement in student-centered learning: own it, learn it, and share it", Educational Technology Research & Development. Aug2016, Vol. 64 Issue 4, p707-734.

למידה ממוקדת תלמיד (student-centered learning) מזהה את התלמידים כבעלים של הלמידה שלהם. בעוד שלמידה ממוקדת תלמיד נידונה יותר ויותר במסגרת הלימודית מגן החובה ועד כיתה י"ב ובהשכלה הגבוהה, חסרה לחוקרים ולאנשי מקצוע מסגרת מושגית עכשווית ומקיפה לעיצוב, פיתוח ויישום למידה ממוקדת תלמיד.

המחברים בוחנים את השלכות התיאוריה והעדויות מבוססת המחקר כדי לתרום לאלה המחפשים קווי הנחיה ברורים על מנת לתמוך במעורבות ובלמידה האוטונומית של תלמידים.

למידה ממוקדת תלמיד מושרשת בתיאוריה קונסטרוקטיביסטית (Constructivism), קונסטרקשיוניזם (Constructionism) ותיאורית ההגדרה העצמית (Self-determination theory). המושגים הנבנים של תיאוריות אלה נחקרו בהתאמה; אולם, ההצטלבויות של שלוש התיאוריות הללו דורשות בחינה נוספת.

המחברים מזהים אוטונומיה, פיגום, וקהל כמושגים נבנים מרכזיים של מעורבות בלמידה ממוקדת תלמיד. הם מציעים מסגרת עיצוב המקיפה היבטים הנעתיים, קוגניטיביים, חברתיים ורגשיים של למידה: רכוש אותה, למד אותה ושתף אותה.

מומלץ שהתלמידים: (א) יפתחו בעלות על התהליך וישיגו מטרות למידה משמעותיות באופן אישי; (ב) ילמדו באופן אוטונומי דרך פיגום מטא-קוגניטיבי, פרוצדורלי, מושגי, ואסטרטגי; ו-(ג) ייצרו תוצרים המכוונים לקהלים אותנטיים מעבר להערכה בכיתה.

המחברים מציעים עשרה קווי הנחיה לעיצוב על פי המסגרת המושגית ומעלים שאלות למחקר עתידי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

למידה הבנייתית בסביבה מתוקשבת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya