מסגרת עבודה של התפתחות מקצועית עבור הוראה מקוונת

מאת: Evrim Baran

Baran, Evrim; Correia, Ana-Paula. "A professional development framework for online teaching", TechTrends: Linking Research & Practice to Improve Learning, Vol. 58 Issue 5, p95-101.

איכותן של התכניות המקוונות בהשכלה הגבוהה נמצאת במתאם גבוה עם האופן שבו גישות להתפתחות מקצועית מגיבות לצרכים של מורים מקוונים.

גישות אלה חיוניות כדי לסייע למורים מקוונים לאמץ פרקטיקות פדגוגיות מקוונות וכדי להבנות מחדש את האישיות שלהם כמורים בסביבה מקוונת.

מחקר זה מציע מסגרת עבודה להתפתחות מקצועית מקוננת עבור הוראה מקוונת.

מסגרת העבודה המוצעת מכוונת לראות בהוראה מקוונת מוצלחת בהשכלה הגבוהה תוצאה של האינטראקציה בין פעילויות התומכות ברמת ההוראה, ברמת הקהילה, וברמת הארגון.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya