מסגרת לפיתוח ולתמיכה במנהיגות סטודנטים בהשכלה הגבוהה

Skalicky J. (2020). A framework for developing and supporting student leadership in higher education, Studies in Higher Education, 45:1, 100-116

מוסדות רבים להשכלה גבוהה רואים את עצמם כאחראיים גם על פיתוח מנהיגות סטודנטים. לא בכדי בעשורים האחרונים הפכו תוכניות לפיתוח מנהיגות סטודנטים נפוצות יותר באוניברסיטאות ברחבי העולם. עם זאת, אין הסכמה גורפת על ההגדרה ועל ההבנה של המונח "מנהיגות". עירפול זה הוביל לחוסר בהירות באשר לדרכי הפיתוח של המנהיגות בחינוך הגבוה.

תכניות רבות מבקשות לתרום לפיתוח מנהיגות בקרב סטודנטים, אך לא כולן עושות זאת באופן מפורש. יתרה מזאת, בהיעדר הבנות מושגיות לכידות שעל בסיסן תוכלנה להיבנות גישות פדגוגיות ברורות, ספק אם תוכניות אלה אכן יכולות לספק לסטודנטים הבוגרים את הכישורים להם יידרשו מצד המעסיקים העתידיים.

מתוך הכרה במגוון התוכניות הרחב כמו גם בדרכים השונות להבין את המונח מנהיגות העומד בבסיס תוכניות אלה, המאמר הנוכחי מבקש להציג מסגרת רחבה ככל האפשר הכוללת קווים מנחים שיבטיחו את איכותן של יוזמות פיתוח המנהיגות במוסדות להשכלה גבוהה. המאמר מתאר את התפתחות המסגרת, עומד על מרכיבי הליבה שלה ומציע הדגמה.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

סטודנטים בתכנית "רביבים" של האוניברסיטה העברית

פיתוח מנהיגות ומעורבות פעילה באמצעות למידה מבוססת-פרויקטים (PBL – Project-Based Learning) בתכנית המצוינים במכללה האקדמית ע"ש קיי באר שבע

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya