מניעת אלימות בתי ספר : ספר מערכתי מומלץ

ספר רב-ממדים זה, המכיל 41 פרקים, ערוך על ידי שניים מן החוקרים המובילים בתחום של אלימות בבתי הספר ומניעתה. מדובר בספר חשוב ביותר, אשר ראוי להיות מונח על שולחנו של כל מי שעוסק בנושא האלימות בבתי הספר – מובילי מדיניות, מקבלי החלטות, מפקחים, מחנכים, מנהלים, וכמובן סטודנטים ומרצים. ייחודו של הספר במיזוג ובשילוב של העיסוק בנושא זה מזוויות ראייה רבות – תיאוריה, מחקר, מדיניות והתערבות למניעת אלימות ולהתמודדות עימה. רבים מן המחברים ידועים בכתיבתם העיונית והמחקרית, וחלק מהם מוכרים בזכות היותם מובילים בפיתוח המושגים והמודלים המקובלים כיום להתמודדות עם אלימות במערכת החינוך.
אחת התרומות החשובות של ספר זה לקורא היא ההקפדה לכלול בכל פרק לוח המפרט את השלכותיו לגבי הפרקטיקה. בכך הוא מקל על קוראים המעוניינים לקשור בין המידע העיוני לבין השלכותיו המעשיות.
לספר זה ארבעה שערים:
א. הבסיס העיוני של אלימות ובטיחות בבתי הספר (violence & safety);
ב. הערכה ומדידה;
ג. תוכניות התערבות ומניעה המבוססות על מחקר;
ד. יישום של תוכניות מקיפות למניעת אלימות בבתי ספר.

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מחפשת שלאונים לבדיקת האלימות בקרב תלמידים בבתי-ספר יסודיים, האם הספר של פרופסור רמי בנבנישתי מכיל שאלונים למדידה ולהערכה. תודה על התייחסותכם.שבוע מבורך אסתי רונאל.

  פורסמה ב 15/08/2009 ע״י אסתר רונאל

  שלום אסתר,ניתן לחפש שאלונים במאגר כלי המחקר של מכון מופ"ת:http://infocenter.macam.ac.il/OldUrlViewer.aspx?addr=http://library.macam.ac.il/research

  פורסמה ב 23/08/2009 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya