מניעים וחסמים מוסדיים לאימוץ למידה משולבת בקרב סגל אקדמי בהשכלה הגבוהה

Porter, Wendy W.; Graham, Charles R.. Institutional drivers and barriers to faculty adoption of blended learning in higher education, British Journal of Educational Technology , Jul2016, Vol. 47 Issue 4, p748-762

מחקר מועט יחסית לגבי למידה משולבת (blended learning) עוסק באימוץ מוסדי, אף על פי שמחקר כזה יועיל למוסדות להשכלה גבוהה באימוץ וביישום אסטרטגי של למידה משולבת.

במחקר קודם, המחברים הציעו מסגרת לאימוץ למידה משולבת בצורה מוסדית, תוך זיהוי של שלושה שלבים: (1) מודעות/חקירה, (2) אימוץ/יישום מוקדם, (3) יישום מפותח/צמיחה. המסגרת זיהתה גם סוגיות מפתח של אסטרטגיה, של מבנה ושל תמיכה אשר אוניברסיטאות עשויות לעסוק בהן בכל שלב.

המחקר הנוכחי מיישם מסגרת זו כמו גם את תיאורית דיפוזיית החידושים (Diffusion of innovations) של אוורט רוג'רס (Everett Rogers) כדי לקבוע את הדרגה שבה אסטרטגיה, מבנה והחלטות לגבי תמיכה מוסדיים מסייעים או מונעים אימוץ למידה משולבת בקרב חברי סגל בהשכלה הגבוהה.

המחברים גם חוקרים באם לקטגוריית אימוץ החידושים של חברי הסגל (החדשניים, המאמצים המוקדמים, הרוב המקדים, הרוב המאחר או המאחרים באימוץ) השפעה על אילו החלטות יסייעו או ימנעו אימוץ של למידה משולבת.

על מנת להשיג יעדים אלה, המחברים ערכו סקר בקרב 214 חברי סגל באוניברסיטת בריגהם יאנג–איידהו (Brigham Young University–Idaho) בשלב האימוץ/היישום המוקדם.

המחברים מצאו שהזמינות של תשתית מספיקה, תמיכה טכנולוגית, תמיכה פדגוגית, נתוני הערכה וכוונה של המוסד לאמץ למידה משולבת ישפיעו באופן משמעותי מאוד על האימוץ מצד חברי הסגל. הם גם זיהו טווח נרחב של גורמים אשר ישפיעו על כל קטגוריה של מאמצי חידושים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

תכנון לעמידה בהרחבת הכמות של לומדים מקוונים: בחינת ההנעה של אנשי סגל ללמד באופן מקוון

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya