מנודים מבפנים: אקדמאים הממציאים עצמם מחדש באופן מקוון

Costa, Cristina. "Outcasts on the inside: academics reinventing themselves online", International Journal of Lifelong Education, Mar/Apr2015, Vol. 34 Issue 2, p194-210.

באמצעות גישה של חקירה נארטיבית, מחקר זה בוחן כיצד חוקרים המעורבים בפרקטיקות של למידה דיגיטלית תופסים את ההשפעות של הפעילות שלהם על זהותם המקצועית.

המושג הביטוס (Habitus) של פייר בורדייה (Pierre Bourdieu) משמש כמבנה תיאורטי וכשיטה לתפוס ולהבין את המסלולים המקצועיים של המשתתפים במחקר ואת החשיבות של הפרקטיקות הדיגיטליות שלהם עבור הזהות האקדמית הנתפסת שלהם.

המחקר מציע שהאקדמאים המעורבים בפרקטיקות הדיגיטליות חווים תחושה מקוטעת של זהות.

הממצאים המוצגים במאמר זה מדגימים כיצד ההתנסויות ברשת הדורשות השתתפות פעילה מייעדות על הביטוס חדש הנמצא במחלוקת עם ההביטוס המצופה בדרך כלל באקדמיה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?