מנהיגות פדגוגית במאה ה-21: ראיות מן השדה

מאת: Trevor Male

Male, Trevor; Palaiologou, Ioanna. "Pedagogical leadership in the 21st century: Evidence from the field", Educational Management Administration & Leadership. Mar2015, Vol. 43 Issue 2, p214-231.

'מנהיגות פדגוגית' (Pedagogical Leadership), היא מונח המופיע לעיתים קרובות בספרות והמורה על צורות של פרקטיקה המעצבות ומכוונות את ההוראה והלמידה להשתלבות במנהיגות. אולם במאמר זה המחברים טוענים כי המונח 'פדגוגיה' הופך לרב-משמעי בעת שהוא מצורף למושג המנהיגות ודורש הסבר נוסף, בייחוד במאה ה-21. המסקנות של המחברים מעודכנות על ידי ממצאים ממחקר שנערך על-ידם עם מנהלי בתי ספר ומנהיגים של מסגרות לגיל הרך באנגליה במהלך שנת 2012.

אחד הממצאים העיקריים הוא שעלינו להפסיק לעשות שימוש במודלים של מנהיגות ובמקום זאת לראות במנהיגות כפעילות שאינה נוגעת רק לדיכוטומיה של הוראה, למידה ותוצאות, אלא גם כעוסקת בהמשגה משולבת של הקשרים בין הוראה, אקולוגיית הלמידה של הקהילה ומערך הצירים החברתיים שבהם הארגון החינוכי מצוי. הבנה זו של מנהיגות פדגוגית עוסקת לפיכך בקשרים שבין התוצאות החינוכיות הרצויות לבין המערך של מציאויות חברתיות המקיפות את המסגרת החינוכית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שימוש אפקטיבי בזמן הוראה עבור מנהיגי בית ספר: תצפיות במנהלים

מנהיגות בית ספרית והישגי תלמידים


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מאמר חשוב מאד !!!!

    פורסמה ב 28/06/2015 ע״י עמיקם סלנט
    מה דעתך?
yyya