מנדל בהוראת הגנטיקה: כמה תרומות מההיסטוריה של המדע וממאמרים המיועדים למורים

El-Hani, C. N. (2015). Mendel in Genetics Teaching: Some Contributions from History of Science and Articles for Teachers. Science & Education, 24(1/2), 173-204.

תיאורים מדעיים אודות מנדל (Mendel) והסיפור שלו במסגרת בית הספר הם בעייתיים מפני שחוזרים שוב ושוב על כמה הצהרות השנויות במחלוקת בין היסטוריונים של המדע כאילו היו עובדות מוצקות.

בעיה אחרת היא ההזנחה וההמעטה בערך הירושה שהשאירו מדענים אחרים במחצית השנייה של המאה ה-19 כגון דארווין (Darwin), ספנסר (Spencer), גלטון (Galton), נגלי (Nägeli), ברוקס (Brooks), וייסמן (Weismann) ודה-פריס (de Vries), אשר סללו את הדרך לפירוש והסבר מחודשים של עבודתו של מנדל ב-1900.

בעיות אלה נמצאות לעיתים קרובות בספרי לימוד ואוהבים להציג אותן בלימוד מדעים בבתי ספר ברחבי העולם.

במאמר זה, המחבר דן בתרומה של ההיסטוריה של המדע ושל מאמרים שפורסמו בעיתונים מדעיים המכוונים למורים, העשויה להביא לשיפור בדרך בה המדע בבית הספר עוסק במנדל והתיאוריה שלו.

ברור שהרעיון איננו שמורי בית הספר יוכלו לפתור בעיות הנמצאות עדיין בדיון בספרות ההיסטורית. אלא שהנקודה היא שחשוב למנוע טיפול בתרומה של מנדל מתוך הנחה שאינה נמצאות בוויכוח, תוך ציון, לדוגמא, שקיימים ויכוחים מתמשכים באם מנדל הציע את החוקים הנקראים על שמו תוך פנייה לגורמים בלתי נראים המונחים ביסוד תכונות פנוטיפיות הנתפסים כפוטנציאל התורשה עבור תכונות אלה, ואשר ברבות הימים יוכרו בשם גנים.

ההיסטוריה של המדע יכולה לתרום להעלאת ספק במנדל המיתי בכיתת המדעים, ולהביא את המדע בבית הספר קרוב יותר לוויכוחים סביב הפירוש של עבודתו.

לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya