מן הסיפור אל המשחק: אופיו האורייני של השיח המתרחש במהלך "משחק כאילו"

מקור וקרדיט : כתב העת במכללה , גיליון מס' 20 , חורף  תשס"ח  ( המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין)

אסתר ורדי-ראט, תמר אילון, הדסה אילנברג, זהבה כהן ותרצה לוין,
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

מן הסיפור אל המשחק: אופיו האורייני של השיח המתרחש במהלך "משחק כאילו".

  המאמר מתמקד בטיפוח השיח האורייני במהלך משחקי "כאילו" בגן. המאמר מראה כי משחקים שנערכו בעקבות שמיעת סיפורים טיפחו את אוצר המילים , שימוש במשלב  לשוני גבוה, התייחסות לטקסט כתוב כאל סמכות, ושיפרו את היכולת של הילדים להתחשב בצורכי הנמען בטקסטים הדבורים שהפיקו , ובכלל זה שמירת המבנה והרצף של הסיפור. מאמר זה מבוסס על תהליך חינוכי מחקרי המתרחש מזה ארבע שנים במסלול לגיל הרך במכללת קיי בבאר-שבע (אסתר ורדי-ראט, תמר אילון, הדסה אילנברג, זהבה כהן ותרצה לוין ) .

המאמר המלא מצורף כקובץ PDF  מצד ימין .

 פיתחנו מודל של קהילה לומדת המאגדת מורי מורים במכללה מדריכות פדגוגיות , סטודנטיות המתכשרות להוראה, גננות ומורות מאמנות לילדי גן וכיתות א'-ב . הליך המחקר הנו כדלקמן : סטודנטית קוראת סיפור לקבוצת ילדים  ובעקבותיו הם משחקים אותו, באופן עצמאי וללא הנחייה או התערבות כלשהי של הסטודנטיות או המחנכת. השיח של הילדים מוקלט באמצעות מצלמת וידאו , ומתועד ידנית בידי שתי סטודנטיות תצפיתניות. לאחר מכן החומר מתועתק לתמליל בעל פורמט אחיד.
הנושא שבחרנו לחקור נבע מתוך צורך ומוטיבציה פנימית של צוות המדריכות הפדגוגיות במסלול לגיל הרך.  תחושת אי-הנחת בכל הקשור להישגיהם של התלמידים בתחום הקריאה ליוותה גם אותנו, ועמה הדאגה לגבי אופי הפעילות האוריינית בגן, בעקבות ההמלצה להקדים את העיסוק בקריאה וכתיבה לגיל הגן. הדילמה העולה כאן היא: כיצד לקדם ילדים בתחום האוריינות מבלי להפוך את הגן למעין בית ספר בזעיר אנפין? 
 האוריינות היא שומר הסף של כל המיומנויות ( Snow, 2006 ) ועל אחת כמה וכמה נכון הדבר בהקשר להתפתחות הילדים בגיל הרך.  ביקשנו למצוא פעילות חינוכית שתקדם אוריינות בגן הילדים בדרך המתחשבת בצרכים ההתפתחותיים של גיל זה . ההנחה הייתה כי אפשר לנצל את ההנאה של הילד מ"משחק כאילו" לטיפוח כישורים אורייניים באמצעות עיסוק בלתי שגרתי בספר. אנו מאמינות ש"משחקי כאילו" בעקבות סיפור , מקרבים את הילד לספר ומאפשרים לו להתפתח בתחום האורייני בצורה לא פורמאלית, אך משמעותית מאוד ורלוונטית בעבורו (קוזמינסקי, 2002 ; תובל, 2003 ). חוקרים רבים העוסקים בניצני אוריינות מציינים את הפעילות הנלווית לסיפור כדרך פורייה לטיפוח השפה הדבורה ולעידוד ניצני האוריינות  ( ארם ובירון 2003 ; רום).

מה דעתך?

    שלום רב,מעוניינת במאמרים שקשורים לנושא "ההומור" באמצעות הסיפור בגני הילדים או נושא קשור להומור בגיל הרך.תודה

    פורסמה ב 02/01/2014 ע״י מרוות
    מה דעתך?