ממצאי מחקר על מוטיבציה בלמידה מרחוק

מאת: Alfred Rovai
 שאלת המוטיבציה של הלומדים בסביבות מתוקשבות היא גורם חשוב בשיקולים של מכללות ואוניברסיטאות לפתוח קורסים מתוקשבים או לעדיף קורסים פנים-אל-פנים. חיזוק לדעתם של אלו המצדדים בלמידה מתוקשבת על פני למידה-פנים-אל-פנים ניתן למצוא במחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת International Journal on ELearning
ממצאי המחקר מצביעים על כי הלומדים בלמידה מרחוק הם בעלי מוטיבציה פנימית חזקה יותר ללמידה בהשוואה לסטודנטים הלומדים פנים-אל-פנים בקמפוס. המימדים המצביעים על מוטיבציה חזקה יותר בקרב לומדי  הלמידה מרחוק מתבטאים בשאיפה להרחיב את הידע , ברצון לבצע דברים וברצון להתנסות. לא נמצא הבדל במוטיבציה ללמידה מרחוק בין סטודנטים לתואר ראשון ובין סטודנטים לתואר שני וגם לא נמצא כל קשר בין מוצאו של הסטודנט והמוטיבציה ללמידה. החוקר הראשי הוא אלפרד רוואי מחשובי החוקרים בתחומי הלמידה המתוקשבת באקדמיה   (Rovai, Alfred P; Ponton, Michael K; Wighting, Mervyn J; Baker, Jason D).
 
המאמר מצורף כקובץ מלא מצד ימין
 
ראה פריטי מידע נוספים על שאלת המוטיבציה בלמידה בפורטל מס"ע

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    לא מוצאת את המאמר. האם ניתן לצרפו או לקבל קישור אליו?תודה

    פורסמה ב 05/07/2012 ע״י רחל
    מה דעתך?
yyya