מלמידה פורמלית ללמידה בלתי פורמלית עם טכנולוגיית IT: אתגרי המחקר והסוגיות עבור למידה מקוונת (e-learning)

מאת: M.J. Cox

Cox, M.J.. "Formal to informal learning with IT: research challenges and issues for e-learning", Journal of Computer Assisted Learning; Feb2013, Vol. 29 Issue 1, p85-105.


המחקר לגבי למידה מקוונת השתנה במוקד וברוחב שלו במהלך ארבעת העשורים שחלפו כתוצאה מטכנולוגיות משתנות, ושינויים במדיניות ובפרקטיקה החינוכיות.

אף על פי שלמספרים הולכים וגדלים של אנשים צעירים יש גישה לטווח רחב של טכנולוגיות של IT במהלך פעילויות הפנאי שלהם, מעט ידוע לגבי ההשפעה של הטכנולוגיות הללו על הלמידה שלהם.

מה שהופך את המחקר לגבי למידה מקוונת לקשה כל כך הוא הטכנולוגיה המשתנה תדיר בעצמה והגישה ההולכת וגדלה למשאבים של IT במסגרות בלתי פורמליות, מה שמשנה את האיזון בין השימושים הפורמליים לשימושים הבלתי פורמליים של למידה מקוונת.

מאמר זה סוקר את הטווח הרחב של שינויים מחקריים חינוכיים וטכנולוגיים שהתרחשו במהלך 40 השנים האחרונות, את התכונות ששינויים אלה מספקים, ואת ההשלכות שיש להם עבור שיטות המחקר והסוגיות הנוגעות לחקירת ההשפעה של טכנולוגיית המידע (IT) על למידה פורמלית ועל למידה בלתי פורמלית.

בהתבסס על הניתוח, מוצעות אסטרטגיות שיסייעו לנו להשיג גישות ושיטות מחקר מהימנות המתחשבות בטבע האקלקטי של למידה מקוונת ובהשפעה הגדלה של למידה בלתי פורמלית על למידה מקוונת בחינוך.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya