מי מפחד מחקר הפרקטיקה

חירות, ג' (2021). מי מפחד מחקר הפרקטיקה. השקפה, מכון מופ"ת

למידה מהפרקטיקה היא תהליך שאנחנו עושים באופן טבעי כבר מהילדות – אנחנו מתנסים בדברים שונים ולומדים מכך. אנחנו מבשלים משהו, אוהבים את הטעם שלו ומקבלים עליו מחמאות, ולכן ממשיכים להכין ולהגיש אותו. ולהיפך, אופים משהו לא מוצלח, שואלים את עצמנו למה לאחרים זה יצא טוב יותר ומשפרים את הביצוע בפעם הבאה.

למידה מהפרקטיקה בהקשר המקצועי היא תהליך דומה במהותו, רק שאנחנו מנסים לבצע אותו באופן מודע ושיטתי, בהתבסס על ידע ושפה מקצועית, ולרוב יחד עם עמיתים – כולל בתחום החינוך.

למידה מהפרקטיקה:

 • עוסקת בסוגיה מחיי היום יום של ההוראה בכיתה, שמטרידה את המורה (תלמידים שמתקשים לכתוב טיעון) ומנסה להתמודד איתה כדי לשפר את ההוראה.
 • מבוססת על עדויות (דוגמאות לטיעונים שתלמידים כתבו).
 • משקפת עמדה חקרנית: העלאת הסברים וחלופות ובחינה שלהם (הדיון התמקד בשאלה למה התלמידים התקשו בכתיבת טיעון, תוך העלאת הסברים אפשריים שונים, ורק לאחר מכן עבר להצעות לשיפור).
 • עושה שימוש בידע ובניסיון של המורות (כפי שמשתקף בהסברים שהעלו. לדוגמה, ההבנה שכאשר מורה מבטאת עמדה ברורה בכיתה, תלמידים מתקשים לחשוב על השאלה באופן פתוח ונוטים לחזור על עמדת המורה).
 • מובילה למסקנות ישימות (הצעות ספציפיות לשינוי המשימה).

דרכי הלמידה מהפרקטיקה:

 • התמקדות בסוגיה או באי נחת מהפרקטיקה של עצמנו.
 • שימוש בייצוגים (לחצו כאן למעבר לסרטון על ייצוגים).
 • למידה מתוך עמדה סקרנית וחקרנית (התבוננות, פרשנות ומסקנות, התמקדות בשיקולי דעת ובמורכבויות, ולא בנכון/לא נכון).
 • בחינה של חלופות והסקת מסקנות מעשיות.
 • תנועה מחזורית והיזון חוזר בין הלמידה (הקהילה) להוראה בכיתה.

משאבים היכולים לסייע ללמידה מהפרקטיקה:

 למאמר המלא

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא ידע פרקטי

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya