מי מעצב את התחום? לימודי דוקטורט, יצירת ידע ומחקר ההשכלה הגבוהה בארה"ב

Daniel B. Saunders, Ethan A. Kolek, Elizabeth A. Williams & Ryan S. Wells . Who is shaping the field? Doctoral education, knowledge creation and postsecondary education research in the United States, Higher Education Research & Development, Oct 2016, Volume 35, Issue 5, p. 1039-1052.

מחקר קודם מצא שתחום ההשכלה גבוהה, בייחוד בארה"ב, נשלט על ידי גישות פונקציונליסטיות, עדיפות לנתוני סקרים, והשימוש המצוי בכל מקום בשיטות כמותיות מתקדמות כדי לחקור תופעות חינוכיות. מטרת מחקר תיאורי זה היא להבהיר מדוע התחום בנוי בדרך זו.

בהתבסס על כך שחוקרים מצאו שלימודי דוקטורט משפיעים על הדרך שבה מלומדים חושבים, עורכים ומפיצים את מחקרם, כותבי המאמר חוקרים את ההיסטוריות החינוכיות של מחברים שפרסמו מאמרים בתחום מתוך אמונה שבחינת ההתפלגות של השיוכים המוסדיים בקרב מחברים עשויה לשפוך אור על השליטה של גישות מסוימות ליצירת ידע בתוך התחום.

בפרט, הכותבים בחנו את השייכות המוסדית של לימודי הדוקטורט של מחברים שפרסמו בשלושה כתבי עת מהשורה הראשונה העוסקים בהשכלה גבוהה בארה"ב החל מ-2006 עד 2010.

הניתוח מבהיר שידע הנוצר בתחום ההשכלה הגבוהה מרוכז מאוד הן בקרב חוקרים הן בקרב מוסדות מסוימים. הממצאים מעלים שאלות חשובות לגבי התהליכים החברתיים המנהלים את יצירת הידע בתוך התחום – כולל שאלות לגבי המידה שבה ריכוז כזה רצוי או לא.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

עיצובם של מלומדים המעורבים בקהילה: גישה שיתופית ללימודי דוקטורט במחקר חינוכי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya