מי אני שאחליט על גורלם? – דילמות אתיות של מורים

המודעות לדילמות אתיות שמורים עומדים בפניהן והצורך לבחון אותןבכלים ביקורתיים הם נקודות המוצא לספר זה, המבוסס על סיפורים שנאספו במאות ראיונותעם אנשי חינוך ממגזרים שונים.
מן הראיונות עלה כי התמודדות עם דילמה אתית היאמציאות יומיומית בעבודת אנשי החינוך. מורים ומנהלים מתלבטים כיצד ראוי כי יבטאו בעבודתם מגוון של ערכים ומחויבויות בתנאים מורכבים של לחצים המופנים אליהם מגורמיםשונים וקושי לנבא את תוצאות פעולתם. מורים רבים אינם שבעי רצון מן הדרך בה הםפועלים ויחד עם זאת מותירים את ההתלבטות האתית בדלת אמותיהם, מבלי להסתייע באיש.
הזיקה בין מקצוענות, היינו איכות הפרקטיקה המקצועית, לבין אתיקה הולכת ומשתרשתבהוראה והעיסוק באתיקה חינוכית ניכר בתכניות להכשרת מורים בישראל, אך הוא עדייןנמצא בשוליהן.
לצד הגישות הקושרות בין אתיקה לבין מקצוענות של מורים, רווחותואף מתחזקות גישות אחרות. גישות אלה דוגלות בחיזוק השליטה והפיקוח על המורה וביתהספר, בהצבת סטנדרטים ברורים לתהליכי החינוך וביישום מודלים ומונחים כלכליים עליהם. המתח בין הגישות מחלחל אל בתי-הספר וחושף את המורים לציפיות סותרות וללחצים המקשיםעליהם לברור את דרכי פעולתם.
על רקע כל אלה מתחדד הצורך להעמיק המודעות להיבטיםהאתיים של עבודת החינוך ולעורר שיח בין אנשי חינוך וזאת מבלי להינתק ממציאות החייםהמורכבת של בתי-ספר.

שערי הספר
שער ראשון: הערכת תלמידים
שער שני: אכיפת כללי התנהגות
שער שלישי: טובת היחידמול טובת הכלל בכיתה
שער רביעי: זכות התלמיד לפרטיות
שער חמישי: מפגש ביןהשקפות עולם שונות
שער שישי: יחסי צוות חינוכי-הורים
שער שביעי: יחסימורים-עמיתים

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  אני רוצה את המאמר _ נאוה מורה למתמטיקה בכיתה י

  פורסמה ב 20/04/2013 ע״י בשארה רים

  שלום רב, שמחתי לראות את ההתייחסות לספר. אלא שזה איננו מאמר אלא ספר שיצא בהוצאת מאגנס בשנת 2007 והוא ניתן לרכישה דרכם. לו זה היה מאמר הייתי שולחת אותו בשמחה אבל ספר אין להעביר בדאר אלקטרוני ללא רשות המו"ל. אין לי ספק שכל מורה וכל מנהל ימצא את הספר מועיל ומחכים.בברכה נעמה

  פורסמה ב 20/04/2013 ע״י נעמה צבר בן יהושע
  מה דעתך?
yyya