מיקום מחדש או התנגדות? התאמות של מורים בהשכלה הגבוהה לשינוי טכנולוגי

Westberry, Nicola; McNaughton, Susan; Billot, Jennie; Gaeta, Helen. "Resituation or resistance? Higher education teachers’ adaptations to technological change", Technology, Pedagogy & Education, Feb2015, Vol. 24 Issue 1, p101-116.

המאמר מציג את הממצאים מפרויקט שבחן התאמות לשינוי טכנולוגי בארבע כיתות גדולות בהשכלה הגבוהה.

בכיתות אלה, ההרצאות השתנו ממסגרת של הרצאה יחידה למסגרת של הרצאה מרובה (multi-lecture) המתווכת באמצעות ועידת וידאו, הדורשת מהם להעביר את האמונות ואת הפרקטיקות שלהם למרחב פדגוגי חדש.

נעשה שימוש בגישה אתנוגרפית והנתונים נאספו באמצעות דיווחים מובנים למחצה, ראיונות עם קבוצות מיקוד והקלטות וידאו של ההרצאות.

על ידי המשגת ההתאמה של המורים לטכנולוגיה כמיקום מחדש (resituation), המחברים מדגישים כיצד האמונות והפרקטיקות משולבות, נידונות ומתיישבות עם דרישות ההקשר ששונה.

המחברים טוענים כי כדי שיוזמה טכנולוגית כלשהי תסתיים בתוצאה חיובית, המורים היו זקוקים לתכנית מתוקשרת בבירור המספקת פיגום דרך שלבי המעבר שלה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya