מיקוד ההוראה בסטודנטים: בחינת תפיסות סטודנטים לגבי אסטרטגיות למידה

Lumpkin, Angela; Achen, Rebecca; Dodd, Regan. "Focusing Teaching on Students: Examining Student Perceptions of Learning Strategies", Quest (00336297), Oct-Dec2015, Vol. 67 Issue 4, p352-366.

מחקר זה בחן תפיסות של סטודנטים ללימודי תואר ראשון ולתארים מתקדמים לגבי ההשפעה של פעילויות למידה בכיתה, פעילויות למידה מחוץ לכיתה, וחומרים לימודיים על הלמידה שלהם.

תוך שימוש במתודולגיית סקר, הסטודנטים העריכו באופן אנונימי את התפיסות שלהם לגבי פעילויות בכיתה, פעילויות מחוץ לכיתה וחומרים לימודיים כמשפיעות, מסייעות, ומהנות ביותר ללמידה שלהם.

סטודנטים ללימודי תואר ראשון בקולג' מצאו שמשחקי "ג'פרדי" (Jeopardy), שקופיות פאוור פוינט (PowerPoint) ובדיקת שאלות סקירה/הבנה היו המסייעים ביותר, בעוד ש-50% מהם תפסו לעתים קרובות את משחקי הג'פרדי, כלי הסקר Poll Everywhere, סרטוני וידאו ושקופיות פאוור פוינט כאסטרטגיות למידה פעילות ומהנות.

סטודנטים לתארים מתקדמים תפסו קבוצות קטנות, משימות כתיבה מחוץ לכיתה ואת הכלי Lino כמסייעים ביותר ללמידה שלהם.

בנוסף, ניתוח הערות הסטודנטים לגבי הסיבות לכך שאסטרטגיות אלה היו משפיעות, מסייעות, ומהנות חשפו ארבעה מוטיבים מרכזיים: הנאה, למידה באופן שיתופי, מאתגרת אך מסייעת, וגיוון באופן שבו סטודנטים לומדים.

יצירת סביבה ממוקדת-לומד המערבת סטודנטים וגם מהנה עבורם משפיעה באופן חיובי על תפיסות של למידת סטודנטים, אשר צריכות לעודד מורים לאמץ גישה זו בכיתות הקולג' שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מה עושים מורי המכללות הטובים ביותר


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלמידה מחוץ לכיתה יכולה לעזור להבנת החומר

    פורסמה ב 22/12/2020 ע״י שרה
    מה דעתך?
yyya