מיפוי האמונות לגבי הוראה לדפוסים של הנחייה במדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה

Allendoerfer, Cheryl; Wilson, Denise; Kim, Mee Joo; Burpee, Elizabeth. "Mapping beliefs about teaching to patterns of instruction within science, technology, engineering, and mathematics", Teaching in Higher Education, Oct2014, Vol. 19 Issue 7, p758-771.

במאמר זה, המחברים מזהים אמונות לגבי הוראה ודפוסים של הנחייה שהוערכו והודגשו על ידי חברי סגל בהשכלה הגבוהה בארה"ב המתמחים בתחומים של מדעים, של טכנולוגיה, של הנדסה ושל מתמטיקה.

בהתבסס על הרעיון שהוראה אפקטיבית ממוקדת בסטודנט יותר מאשר במורה וחייבת לכלול איזון בין סביבות למידה הממוקדות בידע, בלומד, בקהילה ובהערכה; המחברים משתמשים בנתונים מראיון איכותני כדי לחקור כיצד האמונות לגבי הוראה, שעליהן דיווחו חברי הסגל, מקושרות לשיקול שלהם לגבי ארבעת סוגי הסביבות הללו.

הממצאים ציינו כי אף על פי שהופיע טווח של אמונות לגבי הוראה, רוב האמונות מוקמו בסביבות למידה הממוקדות בידע, ונמצא כי קיים מוקד מועט, או שלא קיים מוקד כלל, לגבי שלוש סביבות הלמידה הנותרות.

יתר על כן, אפילו דפוסים של הוראה שהיו ממוקדים בסטודנט מוקמו בתוך מסגרת של למידה הממוקדת בידע.

המחברים טוענים כי כדי שהוראה הממוקדת בסטודנט תצליח, חברי הסגל חייבים לשקול את כל ארבע סביבות הלמידה תוך סיוע ועיצוב של סביבת הכיתה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya