מילוי המרחק בינינו: מטה-קוגניציה קבוצתית , במהלך פתרון בעיות בבית הספר התיכון

מאת: M Siegel

Siegel, M. (2012). Filling in the Distance Between Us: Group Metacognition During Problem Solving in a Secondary Education Course. Journal Of Science Education & Technology, 21(3), 325-341.


בעוד שקיים מאגר פרסומים העוסקים במטה קוגניציה אישית, המחקר העוסק בקהילות רפלקטיביות, נמצא בתחילתו. מחקר זה יוצר מסגרת לתפיסת מטה-קוגניציה בקבוצות על ידי תיאור מרכיבים רצויים של מטה קוגניציה קבוצתית.

מחבר המאמר התמקד בקבוצה של חמישה מורים לפני שהתחילו ללמד קורס בהוראת המדעים, המעורבים בלמידה מאותגרת בעיות (PBL ).

המטרה של קורס ה-PBL היתה לעזור לתלמידים לקלוט תפיסות שימושיות שניתן ליישמן להוראה. הוא חקר צורות של מטה קוגניציה ואת תפקיד הרפלקציה בחיבור המדעי במשך תהליך הלמידה. הקבוצה והמנחה הוסרטו בוידאו במשך זמן קורס ה-PBL . תוך ביצוע האנליזה, נמצא קטע מהוידאו. החוקר עשה אנליזה לקטע זה על מנת להביאו לדיון הקבוצתי והוא בדק את במאמר הסופי של הקבוצה. מקורות מידע משלימים כללו את האנליזה של סרט וידאו באורך 8 שעות ובמיוחד, הערות של הקבוצה במשך זמן ההתמודדות ופתרון הבעיה. זוהו קטגוריות של מטה-קוגניציה קהילתית . החוקר זיהה שלושה מרכיבים של מטה-קוגניציה שעזרו לחברי הקבוצה את בעית תכנון מסגרת הבעיה: (1) מודעות מטה חברתית למומחיות של חבר אחר בקבוצה, (2) ניטור של הבנה, (3) ניטור התהליך.

במאמר מובא דיון בכיווני מחקר עתידיים והשלכות לתכניות עבודה.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?