מיומנות הקריאה של מתבגרים ומעורבות באוריינות דיגיטלית ומסורתית כמנבאים של הבנת הנקרא

Duncan, L. G., McGeown, S. P., Griffiths, Y. M., Stothard, S. E., & Dobai, A. (2016). Adolescent reading skill and engagement with digital and traditional literacies as predictors of reading comprehension. British Journal of Psychology, 107: 209–238.

מחקר זה חוקר את המנבאים המתרחשים בו-זמנית של הבנת הנקרא (מילולית והסקתית) של מתבגרים בקריאת סיפורת (fiction) וספרי עיון (non-fiction). המנבאים נבחנו בתחום הקוגניטיבי (זיהוי מילה, שטף קריאה), הפסיכולוגי (מגדר) והאקולוגי (חשיפה לדפוס).

החשיפה לדפוס של טקסטים מסורתיים ודיגיטליים נסקרה תוך שימוש בשיטת רישום יומנים לגבי הרגלי קריאה. המחקר כלל מדגם חתך של 312 תלמידים בתחילת גיל ההתבגרות (גילאי 13-11) ואמצע גיל ההתבגרות (גילאי 15-14), מסטטוס סוציו-אקונומי מגוון.

זיהוי מילה הופיע כמנבא חזק של הבנת הנקרא על פני גיל ההתבגרות וז'אנרים של טקסט. השפעות של מגדר בהעדפה לתלמידות היו בולטות מבחינת תדירות הקריאה אך לא מבחינת מיומנות הקריאה עצמה.

גם הרגלי הקריאה היו שונים ויתרונות מבחינת הבנת הנקרא נצפו בקרב בנות לגבי סיפורת ובקרב בנים לגבי ספרי עיון. השפעות הגיל הופיעו לגבי תדירות הקריאה, שהייתה נמוכה יותר אצל מתבגרים באמצע גיל ההתבגרות.

אף על-פי שיותר זמן הוקדש לטקסט דיגיטלי מאשר לטקסט מסורתי, קריאה בטקסט מסורתי הייתה הרגל הקריאה היחידי שחזה הסקת מסקנות בהבנת הנקרא והבחין בין קוראים מיומנים לבין קוראים פחות מיומנים. המחקר דן בהשלכות התיאורטיות והחינוכיות של תוצאות אלה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

חקירת הקשר בין מיומנויות הקריאה, ההנעה לקריאה והרגלי הקריאה של מתבגרים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya