מטלת הביצוע כמטלת הערכה באזרחות: "מפת דרכים" – מטלת הביצוע הלכה למעשה

מטלת הביצוע כמטלת הערכה באזרחות
"מפת דרכים" – מטלת הביצוע הלכה למעשה

מטלת הביצוע הינה מטלת הערכה באזרחות. מטלת הביצוע משלימה את חוויית הלמידה ומאפשרת לקשר באופן מעשי בין הלימודים התיאורטיים לבין המציאות היומיומית.

עיקרי הדברים:

:
במטלת הביצוע מציג המורה בפני כלל הכיתה תופעה, סוגיה או אירוע אזרחי שיש בהם קונפליקטים או בעיות ("סיפור מסגרת"). הכיתה מתחלקת לקבוצות של 3-5 תלמידים. הקבוצות מחלצות בעיות שונות העולות מתוך סיפור המסגרת, כלומר: ממקדות לעצמן בעיות יותר ספציפיות שמעניינות אותם.
לאחר מכן, כל קבוצה חוקרת ובודקת לעומק את הבעיה שבחרה:
חקר עיוני – חיפוש וקריאה של מספר מקורות עיוניים אודות הבעיה ("סקירת ספרות")
חקר מעשי – איסוף נתונים ומידע מהשטח אודות הבעיה
בסופו של התהליך, ולאחר שלמדו והכירו את הבעיה באופן מעמיק יותר, אמורים התלמידים בכל קבוצה להציע פתרון מעשי לבעיה אותה בדקו. את הפתרון מציגים חברי הקבוצה בצורה של תוצר.
התהליך כולו מלווה על ידי המורה, לאור מחוון מפורט וידוע מראש, ומלווה במשוב של התלמידים על פעולתם.
המסמך להלן מפרט ומסביר את המטלה, על כל שלביה.
 
הקובץ המלא מצורף כקובץ WORD  מצד ימין
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya