מטאפורות ככלי לשיקוף תפיסות כתיבה של תלמידים בלימוד מדע

מקור וקרדיט :
תילי וגנר . תמר לוין. " מטאפורות ככלי לשיקוף תפיסות כתיבה של תלמידים בלימוד מדע" , , הלכה למעשה בתכנון לימודים ( כתב העת של אגף תוכניות לימודים), תשס"ט 2009 , ע"ע 83-127 .
 
 המאמר שנכתב על ידי ד"ר תילי וגנר ופרופסור תמר לוין, מתמקד באפיון תפיסות כתיבה של תלמידי מדעים בחטיבת הביניים שהתנסו במטלות כתיבה לצורך לימוד. המחקר חושף כיצד התלמידים תופסים את הכתיבה כאופן של למידה. ייחודו של המחקר הוא בחשיפת תפיסות אלו באמצעות מטאפורות ספונטאניות שאותרו ברפלקציות שכתבו התלמידים בעקבות מטלות הכתיבה שביצעו.
מחקר זה תורם להוראה ולמחקר על הדרכים שבן כתיבה עשויה להשפיע על לימוד מדע בחטיבת הביניים, כאשר במהלכה ובאמצעותה מפתחים את מודעות התלמידים לערכה ולהליכים המעורבים בה. המחקר תורם גם לגיבוש התובנה על יחסי הגומלין בין מטלות כתיבה הנכתבות בכיתה ובין תפיסות התלמידים על אודות הכתיבה.
ממצאי המחקר מלמדים כי: 1. זיהוי המטאפורות וקיבוצן לעולמות מטאפוריים עשויים לעזור באיתור תפיסות הכתיבה של התלמידים בהתייחס לארבעה היבטים: קוגניטיבי, חברתי, רגשי, ומטה-קוגניטיבי. 2. התנסויות הכתיבה של התלמידים, בתוספת משוב ורפלקציה על הכתיבה, משפיעות על המטאפורות שהם משתמשים בהן, והללו משקפות שינוי בתפיסות הכתיבה של התלמידים. כמו כן, מטאפורות התלמידים משקפות שתי המשגות רב-ממדיות על אודות כתיבה המתייחסות להשקפות קונסטרוקטיביסטיות ביחס ללמידה ולהוראה.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya