מחשבי לוח אישיים ויישומים דיגיטליים בגן הילדים – הטרנספורמציה היצירתית של מערך דידקטי בקרב ילדי הגן

Kjällander, Susanne; Moinian, Farzaneh. "Digital tablets and applications in preschool - Preschoolers' creative transformation of didactic design", Designs for Learning, 2014, Vol. 7 Issue 1, p10-33.

ידוע מעט לגבי ילדי הגן ומעורבותם עם מחשבי לוח אישיים. מאמר זה פונה לפער זה על ידי התבססות על ממצאים משני פרויקטים מחקריים.

המטרה היא להמחיש כיצד הילדים יוצרים משמעות, עוברים שינוי ומשחקים תוך שימוש במגוון יישומים שנכללו בלוחות המחשב האישיים הדיגיטליים.

הממצאים לוכדים התנסויות מגוונות המדגימות כיצד ילדי הגן משתמשים באופן יצירתי ומשנים בעליזות מערכים דידקטיים.

התוצאות מתארות את האופן שבו המשחק היזום של הילדים עם מערך היישומים משנה את האיזון של הסמכות הקיימת באופן טיפוסי בין המבוגרים לבין הילדים.

לסיום, המאמר מציע כיצד ניתן להבין את הרעיון של משחק באמצעות פרספקטיבה של מערך תיאורטי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    איך ניתן לקרוא את המאמר.\? הוא לא מצורף

    פורסמה ב 28/04/2020 ע״י לאה
    מה דעתך?
yyya