מחקר פעולה: הלכה למעשה

מקור: מחקר פעולה: הלכה למעשה - זיקות פילוסופיות ומתודולוגיות בין מחקר פעולה לבין פרדיגמת המחקר האיכותי, הוצאת מכון מופ"ת, ת"א, 358 עמ'

אסופת מאמרים זו היא פרי החשיבה והלמידה של משתתפי הסמינר "זיקות פילוסופיות ומתודולוגיות בין מחקר פעולה לבין פרדיגמת המחקר האיכותי" שהתקיים ב"אחוזת אוהלו" בפברואר 2003 בחסות מכון מופ"ת.
כותבי המאמרים המקובצים באסופה זו הם כולם משתתפי אותו סמינר, שלדברי אחת המשתתפות לבוא אליו היה "כמו לצאת מהאי שלי ולהתבונן עליו מבחוץ". הכותבים מייצגים מגוון של תחומי פעולה ומחקר: יש בינהם אנתרופולוגים, אנשי מחקר חברתי, חוקרי חינוך, חוקרים מתחום העיצוב ומורי מורים. כמו הכותבים כך גם תוצר כתיבתם הוא רב-גוני ומשקף תחומי תוכן שונים, שיטות מחקר מגוונות ומבחר של קישורים הרלבנטים לאנשי מחקר ולאנשי מעשה כאחד.

ארבעת שערי הספר כרוכים בין פרולוג המתאר את תהליך תכנון וביצוע הסמינר, לבין אפילוג הבוחן זיקות בין המודל ה"עממי" המקצועי של האנתרופולוגיה לבין המודל ה"עממי" המקצועי של מחקר פעולה. השער הראשון באסופה, מחקר פעולה להלכה, מקבץ מאמרים העוסקים בהיבטים התיאורטיים והפילוסופיים של מחקר פעולה; השער השני, מחקר פעולה למעשה, מספר את סיפורם של מחקרי פעולה שהתבצעו בפועל בשדה החינוך; השער השלישי, בין אנתרופולוגיה ומחקר פעולה, כולל מאמרים העוסקים בהשוואה בין שתי סוגות אלה של המחקר האיכותי; השער הרביעי , מחקר פעולה במבט רב-תחומי, פורץ את הגבולות של מחקר הפעולה הקלאסי בתחום החינוך אל עבר תחומים נוספים, כמו עיצוב ועבודה סוציאלית.

האסופה מיועדת לכל מי שמתלבט בשאלה כיצד מגשרים בין מחקר פעולה שמכוון בעיקר לשינוי ולשיפור הפרקטיקה המקצועית לבין מחקר איכותי שמכוון בעיקר ליצור ידע חדש או לארגן ידע מחדש. הכותבים מאמינים שהסמינר תרם תרומה משמעותי לשיפור ההבנה של המערך של מחקר פעולה וזיקתו לפרדיגמת המחקר האיכותי.

הערה: במהלך עריכת הספר התברר כי רבים ממקורות המידע שמסתמכים עליהם הכותבים השונים משותפים גם לכותבים אחרים. לפיכך, כל המקורות לכל המאמרים מרוכזים בסוף הספר ומהווים רשימה ביבליוגרפית מקיפה ביותר ועדכנית של מקורות בנושא הסמינר בפרט ובנושא מחקר פעולה בכלל.

 

תוכן העניינים

פתח דבר / דלית לוי

פרולוג / ניצה שפרירי

שער ראשון: מחקר פעולה להלכה

1. מחקר פעולה כפרדיגמה – כתפיסת עולם / שושנה קיני
2. מחקר פעולה כמחקר רפלקסיבי / שמחה שלסקי
3. הסכמה מדעת – עקרון הדורש שינוי והתאמה למחקר פעולה / נעמה צבר-בן יהושע ולירון דושניק
4. אבני הנגף בשימוש במחקר פעולה כאמצעי לשינוי / יעל דיין
5. ה"עצמי" ביחס לאחרים במחקר פעולה / מיכל צלרמאיר ושושנה קיני

שער שני: מחקר פעולה למעשה

6. גישה חינוכית באמצעות מחקר פעולה / נעה אבריאל-אבני
7. מדואט למקהלה – מחקר פעולה על תרומה של קבוצת דיון ממוחשבת לשינוי תפיסתי / דלית לוי ושירלי מידז'נסקי
8. בניית מערכות יחסית קולגיאליות כתנאי למחקר פעולה שיתופי וכתוצר שלו / אילנה מרגולין
9. הוראת מחקר פעולה – עיצוב גישה ומתודה מתוך התנסות אישית / מיכל צלרמאיר
10. "אלה שלא נלקחו בחשבון משפיעים לעתים על הצלחת הפעילות או הכשלתה" – זווית נוספת על מחקר פעולה / מירה קרניאלי

שער שלישי: בין אתנוגרפיה למחקר פעולה

11. שני אופני השתתפות במחקר איכותי בבית הספר: החוקר כאתנוגרף והחוקר בצוות מחקר פעולה / ברכה אלפרט
12. מחקר אתנוגרפי ונחקר פעולה בהכשרת המורה: דרך המלך או דרך חתחתים? / רויטל היימן
13. בין אנתרופולוגיה חינוכית לבין מחקר פעולה: לקראת חינוך אחר / צבי בקרמן

שער רביעי: מחקר פעולה במבט רב-תחומי

14. עיצבו ומחקר פעולה: מה הם יכולים ללמוד זה מזה / נעם אוסטרליץ
15. אתנוגרפיה ויזואלית ומחקר פעולה – מבט פוסטמודרני / איתן מכטר
16. מחקר האיכותני ככלי לשינוי חברתי / מיכל קרונור-נבו ויהודה בר שלום
17. How do we celebrate our educational research for global influence? / Jean McNiff

אפילוג / המודל ה"עממי" המקצועי של האנתרופולוגיה כבסיס לדיון במחקר פעולה  / איל בן ארי

על המחברים

רשימת מקורות לכל הפרקים


  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  לצערי לא יכולתי להשתתף בסמינר שהתקיים באהלו. האם וכיצד ניתן לרכוש את קובץ המאמרים שקובצו בספר "מחקר פעולה – הלכה למעשה"? האם ניתן לעשות זאת טלפונית או במייל?תודה רבה,רנה ברנר

  פורסמה ב 10/04/2006 ע״י ד"ר רנה ברנר

  אכן ניתן לרכוש את הספר טלפונית וגם ברכישה ישירות דרך אתר האינטרנט של מופת.כל הפרטים והרכישה עצמה – דרך הקישור המופיע בראש הטקסט של עמוד זה.

  פורסמה ב 10/04/2006 ע״י פורטל מס"ע

  אני כותבת עבודת סמנריון בנושא מחקר פעולה כמנוף לאקטיביזם סביבתי לתואר שני ב – ME.d .כיצד ניתן לרכוש/ לקבל עותק של אסופת מאמרים – של מחקר פעולה הלכה למעשה.האם יש עותק בספריית סמינר הקיבוצים? תודה רבה

  פורסמה ב 16/05/2009 ע״י מרים רימון

  ניתן לרכוש את הספר בטלפון או להגיע למכון מופ"ת. אפשרות נוספת – רכישה מקוונת בחנות מופ"ת באינטרנט:http://shop.macam.ac.il

  פורסמה ב 17/05/2009 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?

ביבליוגרפית מקיפה ביותר ועדכנית של מקורות בנושא הסמינר בפרט ובנושא מחקר פעולה בכלל. תוכן הענייניםפתח דבר / דלית לויפרולוג / ניצה שפרירישער ראשון: מחקר פעולה להלכה1. מחקר פעולה כפרדיגמה – כתפיסת עולם / שושנה קיני2. מחקר פעולה כמחקר רפלקסיבי / שמחה שלסקי3. הסכמה מדעת – עקרון הדורש שינוי והתאמה למחקר פעולה / נעמה צבר-בן יהושע ולירון דושניק4. אבני הנגף בשימוש במחקר פעולה כאמצעי לשינוי / יעל דיין5. ה”עצמי” ביחס לאחרים במחקר פעולה / מיכל צלרמאיר ושושנה קינישער שני: מחקר פעולה למעשה6. גישה חינוכית באמצעות מחקר פעולה / נעה אבריאל-אבני7. מדואט למקהלה – מחקר פעולה על תרומה של קבוצת דיון ממוחשבת לשינוי תפיסתי / דלית לוי ושירלי מידז’נסקי8. בניית מערכות יחסית קולגיאליות כתנאי למחקר פעולה שיתופי וכתוצר שלו / אילנה מרגולין9. הוראת מחקר פעולה – עיצוב גישה ומתודה מתוך התנסות אישית / מיכל צלרמאיר10. “אלה שלא נלקחו בחשבון משפיעים לעתים על הצלחת הפעילות או הכשלתה” – זווית נוספת על מחקר פעולה / מירה קרניאלישער שלישי: בין אתנוגרפיה למחקר פעולה11. שני אופני השתתפות במחקר איכותי בבית הספר: החוקר כאתנוגרף והחוקר בצוות מחקר פעולה / ברכה אלפרט12. מחקר אתנוגרפי ונחקר פעולה בהכשרת המורה: דרך המלך או דרך חתחתים? / רויטל היימן13. בין אנתרופולוגיה חינוכית לבין מחקר פעולה: לקראת חינוך אחר / צבי בקרמןשער רביעי: מחקר פעולה במבט רב-תחומי14. עיצבו ומחקר פעולה: מה הם יכולים ללמוד זה מזה / נעם אוסטרליץ15. אתנוגרפיה ויזואלית ומחקר פעולה – מבט פוסטמודרני / איתן מכטר16. מחקר האיכותני ככלי לשינוי חברתי / מיכל קרונור-נבו ויהודה בר שלום17. How do we celebrate our educational research for global influence? / Jean McNiffאפילוג / המודל ה”עממי” המקצועי של האנתרופולוגיה כבסיס לדיון במחקר פעולה  / איל בן אריעל המחבריםרשימת מקורות לכל הפרקים

yyya