מחקר פעולה בחינוך כדי ליזום שיח לגבי ההכללה בסביבה של למידה מקוונת בהכשרת מורים

מאת: Inga Gedzune

Ged??ne, Inga and Ged??ne, Ginta. "Educational action research to initiate discourse on inclusion in an e-learning environment in teacher education", Educational Action Research; Mar2013, Vol. 21 Issue 1, p72-89.


מאמר זה מדווח על קטע ממחקר פעולה בחינוך במסגרת של הכשרת מורים, הבוחן את האפשרויות של שימוש בסביבה מקוונת של google.doc   (גוגל דוקס ) לצורך קידום שיח בקרב סטודנטים להוראה לגבי טבעם של יחסי ההכללה בין פרטים לבין הסביבה, והדרכים לשיפורם.

השיטה של ניתוח שיח שיושמה לגבי הנתונים שנוצרו מציגה הוכחה סותרת לגבי האפקטיביות של המדיום שנבחר עבור השיח במונחים של מעורבות המשתתפים.

אולם, ניתוח תוכן של השיח שנוצר מניב מערכת של 15 גישות שבהן משתמשים הסטודנטים להוראה כדי לתקשר לגבי טבעם של היחסים הכוללים והדרישות המקדימות ליחסים אלה כמו גם לגבי שקילת התפקיד של החינוך בהעצמת היחסים הללו.

המחברים מציעים שמורי מורים יכולים לפנות לגישות אלה כמסגרת עבודה לחקירת מסגרות ההתייחסות שבהן משתמשים המורים לעתיד בהבנת תופעת ההכללה.

הגישות שזוהו , בניתוח השיח בסביבה המתוקשבת של גוגל-דוקס , יכולות לסייע לזהות את הנתיבים שיש לשאוף אליהם כדי לפתח מסגרות אלה, בהתבסס על ההנחה שניתן למצוא איזון בין האוריינטציות הקוגניטיבית, הרגשית, ההתנסותית ואוריינטציה של פעולה.    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya