מחקר פעולה בהכשרת מורים לתארים מתקדמים: סקירת הספרות בין השנים 2015-2000

Vaughan, M., & Burnaford, G. (2016). Action research in graduate teacher education: A review of the literature 2000–2015, Educational Action Research, 24(2), 280-299.

סקירה זו חוקרת את המטרות והאתגרים כמו גם את המדיניות והשלכות תכניתיות של מחקר פעולה בהכשרת מורים לתארים מתקדמים כפי שהדבר בא לידי ביטוי בספרות המחקר המפורסמת.

סקירת ספרות זו בוחנת בייחוד את האופן שבו מחקר פעולה משמש בתכניות של הכשרת מורים לתארים מתקדמים כתחום תוכן וכמתודולוגיה בכתבי יד שפורסמו בין השנים 2000 ל-2015.

ספרות המחקר מציעה שסיגול מחקר פעולה בתכניות לתארים מתקדמים התפתח מעבר למודל של קורס אחד לכדי גישה תיאורטית אינטגרטיבית ופרקטית. נידון גם הטיפול במחקר פעולה ביחס למחקר "מסורתי" באקדמיה.

מהסקירה עלו שלוש מטרות עבור מחקר פעולה בהכשרת מורים לתארים מתקדמים: מחקר פעולה כרפלקציה; מחקר פעולה כחקירה משתתפת וביקורתית; ומחקר פעולה כהכנה למנהיגות מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מחקר פעולה – ביצוע וכתיבה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya