מחקר על שילוב חקררשת-WebQuest באמצעות מכשירים ניידים (כגון, טלפונים ניידים) בחינוך הסביבתי

Chang, Cheng-Sian; Chen, Tzung-Shi; Hsu, Wei-Hsiang, "The Study on Integrating WebQuest with Mobile Learning for Environmental Education, "  Computers & Education v. 57 no. 1 (August 2011) p. 1228-39.מחקר זה בא להדגים את ההשפעה של אסטרטגיות הוראה שונות על ביצועי הלמידה של החינוך הסביבתי באמצעות שיטות כמותיות. התלמידים למדו על מיחזור משאבים ומיונם דרך אתר האינטרנט באמצעות כלי ההוראה של חקררשת- WebQuest. במחקר זה השתתפו 103 תלמידי כיתה ו' שחולקו לשלוש קבוצות: ההוראה המסורתית, הוראה מסורתית עם WebQuest והדרכה עם WebQuest בפעילות חוץ כיתתית. תרומתו העיקרית של מחקר זה הוא היכרות של WebQuest ושילובו בתוך ההוראה החוץ-כיתתית. תוצאות המחקר מראות כי השימוש WebQuest בהוראה חוץ-כיתתית השפיע על ביצועי הלמידה של התלמידים באופן חיובי. שתי תוצאות מעניינות אחרות הן:

1.כאשר השתמשו ב- WebQuest במצבים אמיתיים, תלמידים יכלו לרכוש יותר ידע וניסיון.

2. בפעילות הלמידה של הניסוי, הסטודנטים בצעו משימות למידה שונות והביעו דעות ונקודות מבט משלהם , אשר יכולות לעודד ולטפח מיומנויות חשיבה ביקורתית בעתיד. כמו כן, הלמידה החוץ-כיתתית גרמה לסטודנטים להשתתף ולהיות מעורבים באופן חיובי בפעילות למידה, יתר על כן, הם יכולים להרהר על תוכן הלמידה על ידי התבוננות בהקשר אמיתי ואחר כך למיין את המשאבים. ממצאים אלו יתרמו לפיתוח של הוראה ולמידה עבור גופים ממסדיים, בתי ספר ומורים, לדוגמא, מורים ישמשו כעוזרים או חונכים ויוכלו לספק לתלמידים משאבים אחרים ברשת הציבורית, כולל מחשבי כף יד, טלפונים חכמים, מחשבי לוח אישית או באינטרנט, כדי לשפר את הלמידה שלהם, בסביבות למידה חוץ-כיתתיות, כגון, מוזיאונים ,קמפוסים או גני חיות.

המאמר סוכם ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

ראה גם :

משימות מסוג Webquest בלמידה מתוקשבת– במבט לאחור וגם לעתיד


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  נחמד

  פורסמה ב 03/07/2020 ע״י שלמה לבנוני

  היכן אפשר לקבל את המחקר המלא? בתודה מראש

  פורסמה ב 13/11/2011 ע״י אילנה מאיר

  המאמר המלא אינו מצוי ברשותנו מציעים לפנות לספריית המכללה שלכם ולבקש להשיג המאמר דרך השאלה בינספריתית

  פורסמה ב 13/11/2011 ע״י עמי סלנט
  מה דעתך?
yyya