מחקר נרטיבי : תיאוריה, יצירה ופרשנות

מחקר נרטיבי : תיאוריה, יצירה ופרשנות
ערכו: גבריאלה ספקטור-מרזל
         רבקה תובל-משיח
הוצאת כליל, מכון מופ"ת בשיתוף עם הוצאת מאגנס , האוניברסיטה העברית , 2010
 
מהו נרטיב ומדוע הוא נתפס כערוץ מרכזי לחוויות שלנו, לזהויות שלנו ולמשמעויות שאנו מייחסים לעצמנו ולעולמנו? מדוע נדמה כי המושג נרטיב נמצא היום בכל הקשר - אישי, קבוצתי ולאומי? בעשורים האחרונים גבר מאוד השימוש המחקרי בנרטיבים במדעי החברה והביא להתפתחויות תאורטיות ולתובנות אמפיריות מרתקות, ואלה התגבשו לכלל "מִפנה נרטיבי".
חוקרים ישראלים מדיסציפלינות שונות דנים בפרקי הספר בסוגיות תאורטיות, מתודולוגיות ויישומיות הכרוכות במחקר הנרטיבי: מהי "חשיבה נרטיבית", האם המחקר הנרטיבי הוא פרדיגמה, מה בין מחקר נרטיבי לפמיניזם; בהיבטים שונים של מערכת היחסים המורכבת שבין חוקרים נרטיבים לנחקריהם , מספרי הסיפורים; ובהיבטים שונים הקשורים בפרשנות של הנרטיבים ובעולם העשיר של "נרטיבים בפעולה" בזירות חיים מגוונות. הדוגמאות המחקריות המובאות בפרקי הספר הן מתחומים שונים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, חינוך, הכשרת מורים, מִגדר ועבודה סוציאלית. בכל פרק נדונה ביסודיות סוגיה כללית של המחקר הנרטיבי ומובאת בו דוגמה מעולם תוכן ספציפי.
 
תוכן העניינים של הספר
 
מבוא : כללי- מחקר נרטיבי : הגדרות והקשרים
           רבקה תובל-משיל וגבריאלה ספקטור-מרזל
 
שער 1 תיאוריה
פרק 1:  מגישה נרטיבית לפרדיגמה נרטיבית – גבריאלה ספקטור-מרזל
פרק 2 : חשיבה נרטיבית /מיכל שיינברג ודן בר-און
פרק 3 : על מחקר נרטיבי, על פמיניזם ועל מה שביניהם /מיכל צלרמאיר
 
שער 2 : חוקרים ונחקרים ומה שביניהם
 
פרק 4 : "הציץ ונפגע" : סיכויים וסיכונים במפגש האינטראקטיבי בראיון הנרטיבי/שרית ברזילאי
פרק 5 : סובייקטיביות במחקר נרטיבי: המקרה של מחקר פמיניסטי- ילידי /סראב אבו –רביע-קווידר
פרק 6 : יחסי מספר-חוקר במחקר הנרטיבי: למי שייך הסיפור? / מירה קרניאלי
פרק 7 : מ"דיווח" ל"סיפור": על תהליך חיפוש המשמעות בריאיון המחקרי/פנינה שור ונעמה צבר-בן יהושע
פרק 8 : המחקר הנרטיבי כאמצעי להעצמת החוקר/חנה עזר
 
שער 3 : פרשנותם של סיפורי חיים
 
פרק 9 : פרשנות וסיפור מחדש : תרומת התהליך הקבוצתי ללימוד מחקר נרטיבי/פרימה אלבז-לוביש
פרק 10 : על משמעותם של "ממצאים": ממסע נרטיבי אל סיפורי חיים של סטודנטיות ועמיתות /אריאלה גדרון
פרק 11 : סיפורים "טובים" ולא "טובים" : דילמות בניתוח סיפורי הוראה של מדריכים פדגוגיים/חוה סימון
פרק 12 : סיפור חיים מקצועי: נרטיב של קונפליקטים/אורנה שץ- אופנהיימר ונורית דביר
 
שער 4 : נרטיבים בצורות חיים
 
פרק 13 : נרטיבים בקבוצה בשירות ההבניה מחדש של העצמי: אסירים מספרים על זוגיותם / שמחה שלסקי וזאב אפל
פרק 14 : ממחקר לסיפור ולמחזה : המחקר הנרטיבי בין מדע ואמנות /עמיה ליבליך
פרק 15 : מסיפור של החמצה לסיפור של משמעות: הצעה לפרש סיפור חיים באמצעות כלים מתחום האימון (coaching)/ דינה שקולניק
 
שער 5 : כיוונים לעתיד
פרק 16 : מחקר נרטיבי ואתגר צבירת הידע ( תורגם מאנגלית) / רות'לן ג'וסלסון
 
נספחים
 
על הכותבים
מפתח העניינים
 
 
 
 
 
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya