מחקר : כיצד מורים ביצעו התאמות בתכנית לימודים מונחית חקר במדעים לחטיבת הביניים

מאת: J Fogleman

Fogleman, Jay; McNeill, Katherine L.; Krajcik, Joseph. " Examining the Effect of Teachers' Adaptations of a Middle School Science Inquiry-Oriented Curriculum Unit on Student Learning, " Journal of Research in Science Teaching v. 48 no. 2 (February 2011) p. 149-69.


תכניות לימודי מבוססות רפורמה מציעות ערוץ מבטיח לתמיכה בהישגים גבוהים יותר של תלמידים במדעים. עם זאת, לעיתים קרובות מורים מבצעים התאמות בתכניות לימודים חדשניות בבואם לבצע בהן שימוש בכיתה בה הם מלמדים. במחקר זה בוחנים החוקרים כיצד 19 מורים ביצעו התאמות בתכנית לימודים מונחית חקר במדעים לחטיבת הביניים. באופן ספציפי הם חקרו כיצד ההתאמות בתכנית הלימודים (כמות הזמן, אחוז השלמת החומר ומבנה הפעילויות), יעילות עצמית של המורה (נוחות המורה והבנת התלמיד(, וניסיון המורה המפעיל את יחידת הלימוד השפיעו על למידת התלמידים. מקורות המידע כללו סקרי תכניות לימודים, תצפיות מצולמות בוידאו של המורים במוקד המחקר, מבחני קדם ומבחני סיכום של 1234 תלמידים.

הניתוח של החוקרים שנעשה תוך שימוש במודל היררכי לינארי הראה כי 38% מהשונות בהישגי תלמידים הופיעו בין המורים. שני משתנים נבאו באופן משמעותי את הלמידה של תלמיד: ניסיון המורה ומבנה הפעילות. התלמידים שלמדו אצל מורים שכבר לימדו בעבר תוכניות לימודים מונחות חקר נתרמו יותר. לגבי מבנה פעילות נמצא כי תלמידים שהשלימו את פעילויות החקר בכוחות עצמם, הגיעו להישגים יותר גבוהים בהשוואה לתלמידים בכתה שצפו במורה שהשלים את פעילויות החקר כהדגמה. ממצאים אלה מראים שיכול להיות מצב שבו לוקח זמן עד שמורה מנצל ביעילות את תוכניות הלימודים החדשות. יתרה מכך, מחקר זה מספק ראיה לחשיבות שיש לשילוב התלמידים בפעילויות החקר כדי לפתח הבנה של מושגי מפתח מדעיים.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya