מחקר הערכה: תלמידי תיכון ולמידה מבוססת פורטפוליו ממוחשב

מקור:

Dr. Helen Barrett . Researching Electronic Portfolios and Learner Engagement: The REFLECT Initiative, July 2006.

המאמר מניח את היסודות לחקר מעורבות סטודנטים ולומדים הנעזרים לביסוס הלמידה שלהם באמצעות פורטפוליו ממוחשב. מחברת המאמר, Dr. Helen Barrett , מבחינה בין הערכה חיצונית של פורטפוליו ובין הערכה משולבת של הפורטפוליו ע"י הלומד וגורמי ההוראה. לדעתה, ההערכה הנכונה היא הערכה משולבת בה מעורב הלומד והיא מגבירה את ההנעה שלו בלמידה. בחלקו השני של המאמר מתוארים הנדבכים העיקריים של פרויקט REFLECT Initiative, מחקר פעולה רב-שנתי בארה"ב להערכת ההשלכות והמימדים של למידה מבוססת פורטפוליו ממוחשב על תלמידי תיכון שם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya