מחקר הערכה בין קורסים פנים-אל-פנים לבין קורסים מתוקשבים

מקור:
 
Are they the same? Comparing theinstructional quality of online and face-to-face graduate educationcourses, " Assessment and Evaluation in Higher Education. Vol. 32, Iss. 6; pg. 681.
 
המאמר הנוכחי מנסה להשוות בין איכות ההוראה בקורס רגיל פנים-אל פנים ובין קורס מתוקשב. המחקר בדק משובים, זמני תגובה בקורסים השונים לצד התבססות על הערכות של הסטודנטים עצמם. ניתוח סטטיסטי של הערכות הסטודנטים בקורסים המתוקשבים ובקורסים פנים-אל-פנים מצא כי אין הבדלים מובהקים באיכות ההוראה בין קורסים פנים-אל-פנים ובין קורסים מתוקשבים. המסקנה של החוקרים היא שבניגוד להתרשמות הקיימת, הפורמט של הקורס אינו מכתיב בהכרח שינוי באיכות ההוראה אלא אסטרטגיות ההוראה של המרצים הם המעצבות בסופו של דבר את איכות ההוראה.
 
מחקרים נוספים בנושא:
 
 
 
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya