מחקר : העברת קורס מתוקשב באמצעות פלטפורמה של רשת חברתית


George Veletsianos and Cesar C. Navarrete " Online Social Networks as Formal Learning Environments: Learner Experiences and Activities ,IRRODLE, January 2012, vol.13 , no.1

מחקר שיטתי שנערך באוניברסיטה אמריקאית במטרה לבדוק את יעילות העברת קורס מתוקשב באמצעות פלטפורמה של רשת חברתית. הניסוי נערך על גבי הפלטפורמה המתוקשבת ELGG הנחשבת כאחת הרשתות החברתיות המקצועיות המובילות בחינוך (רשת שלובים של מכון מופ"ת מבוססת גם היא על פלטפורמת ELGG ) .

ממצאי המחקר מראים כי הסטודנטים שלמדו באמצעות מערכת של רשת חברתית מתוקשבת מגלים מעורבות לימודית רבה ומעמיקה בכל שלבי הלמידה תוך גילוי שיתופיות מקוונת לצרכי הלמידה. עם זאת, ממצאי המחקר מראים כי הסטודנטים נוטים להיות תכליתיים מדי  ולא מרבים לנצל את מרכיבי החיברות ( ההתנסות החברתית) של הרשת החברתית ששולבה בלמידה. כלומר, הסטודנטים אינם נוטים ליצור דו-שיח חברתי בינם לבין עצמם מעבר לחומרי הקורס והספקטרום של הקורס. החוקרים מציינים כי יכול להיות שהמעורבות החברתית המצומצמת היא פועל-יוצא של הגישה הפדגוגית שהפעיל המרצה בקורס . יכול להיות כי גישות פדגוגיות מפעילות דינאמיות יותר של מרצה אחר היו מצליחות להניע את הסטודנטים ליצור גם אינטראקציה חברתית תוססת יותר.

למאמר המלא

ראה גם :

ידע מקצועי ודפוסי למידה של מורות באתר רשת חברתית –מקצועית ( ד"ר צביה לוטן)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya