מחקר גישוש איכותני של אמונות אתיות בקרב מורי הגיל הרך

French-Lee, Stacey; Dooley, Caitlin. "An Exploratory Qualitative Study of Ethical Beliefs Among Early Childhood Teachers", Early Childhood Education Journal, Sep2015, Vol. 43 Issue 5, p377-384.

המטרה של מחקר זה היא ללמוד כיצד מחנכי הגיל הרך מקבלים החלטות אתיות. המחקר גם בוחן כיצד מחנכים אלה עשויים ללמוד לבסס את החלטותיהם האתיות על קוד אתי מקובל מבחינה מקצועית באמצעות תהליך השתתפותי של פיתוח מקצועי.

הקוד האתי המקצועי ששימש במחקר זה הוא הקוד להתנהגות אתית של "ההתאחדות הלאומית לחינוך של ילדים קטנים" (the National Association for the Education of Young Children - NAEYC).

במחקר השתתפו שישה מורים לגיל הרך העובדים עם ילדים מגיל לידה עד גיל חמש במעבדה בית-ספרית באוניברסיטה.

תוצאות הניתוח מראות שמהערכה מוקדמת ועד ההערכה שלאחר מכן, המורים שינו את האופן שבו הם זיהו ופתרו דילמות אתיות מקצועיות.

כתוצאה מהשתתפות בלמידה המקצועית ובדיונים לגבי דילמות אתיות, המשתתפים השיגו הבנה חדשה והיכרות עם התנהגות אתית מקצועית, והיו מסוגלים להבחין דילמות אתיות משיפוטים אחרים כאשר היכרותם עם קוד ה-NAEYC גדלה והיו מסוגלים להשתמש בו.

אף על פי שהמשתתפים הראו שהם מסוגלים לזהות ולפתור בעיות אתיות בצורה טובה יותר, מחקר זה מסתכם בהצעה למחקר וללמידה מקצועית נוספים לגבי האופן שבו פרוטוקולים וקהילות למידה מקצועיות יכולים לתמוך בהסקה אתית של מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

סימולציות קבוצתיות: למידת התנהגות אתית בתוכניות הכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya