מחקר בהולנד : התמודדות סטודנטים בניתוח חקר מקרה ושאלת העיתוי של הצגת המידע המסייע

מאת: O Noroozi

Noroozi, O., Busstra, M., Mulder, M., Biemans, H., Tobi, H., Geelen, A., & ... Chizari, M. (2012). Online discussion compensates for suboptimal timing of supportive information presentation in a digitally supported learning environment. Educational Technology Research & Development, 60(2), 193-221.

מחקרים בשנים האחרונות מצביעים על שאלת העיתוי/תיזמון בהליכי למידה ובאירועי למידה כגורם משמעותי בהצלחת הלמידה וביצירת חווית הלמידה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את משמעות עיתוי הצגת המידע במהלך המטלה בסביבה המתוקשבת . הסטודנטים אשר למדו בסביבה מתוקשבת שיתופית נדרשו לעבוד על מטלות חקר מקרים.

הסטודנטים אשר קיבלו בסביבת האינטרנט מידע מסייע תוך כדי מטלת ניתוח המקרה גילו יכולות טובות יותר של הבניית ידע מאשר אותם סטודנטים אשר קיבלו מידע מסייע לפני ניתוח האירוע. עם זאת , לגבי הצגת המידע במהלך הדיונים המקוונים בסביבת הלמידה לא נמצאו הבדלים משמעותיים לגבי שאלת עיתוי המידע כלומר, בדיון מקוון ניתן להציג את המידע לפני או במהלך הדיון ורמת ההעמקה של הדיון תהיה דומה , לעומת זאת , בהתמודדות מתוקשבת צוות לומדים או סטודנטים יחידים עם ניתוח מקרה יש יתרון קוגניטיבי בהצגת המידע המסייע רק במהלך ההתמודדות שלהם ולא לפני כן. המחקר נערך באוניברסיטה בהולנד .

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya