מחקר אמפירי לגבי אדפטציה של למידה ניידת: ביצוע של למידה והקשרים של למידה

Garcia-Cabot, Antonio; de-Marcos, Luis; Garcia-Lopez, Eva. "An empirical study on m-learning adaptation: Learning performance and learning contexts", Computers & Education, Mar2015, Vol. 82, p450-459.

למידה ניידת (m-learning) מאפשרת לסטודנטים ללמוד בכל מקום ובכל זמן. אך ניידות מביאה עמה גם אתגר חדש. סטודנטים עשויים עתה להיות בתנועה מתמדת וההקשר שממנו הם לומדים צריך להיות מותאם בצורה דינמית. לפיכך אדפטציה הופכת להיות חשובה יותר ויותר כאשר מדובר בלמידה ניידת.

מאמר זה מציג מחקר אמפירי המיועד להעריך את ביצוע הלמידה ואת העמדות של סטודנטים לתארים מתקדמים כאשר הם משתמשים במערכת ניידת אדפטיבית המאפשרת התאמה של תכני הלמידה למיומנויות שלהם, למכשיר שלהם ולהקשר הנוכחי.

התוצאות מרמזות על כך שלאדפטציה ניידת יש השפעה מוגבלת על הלמידה של מיומנויות פרקטיות בהשוואה לגישה של למידה מקוונת (e-learning).

נאסף גם מידע לגבי ההקשר של השימוש במערכת ניידת והושווה לנגישות המסורתית למחשב. התוצאות מרמזות על כך שהסטודנטים למדו בהקשר דומה ללא תלות בדרך שבה הם השתמשו כדי לגשת לתכני הלמידה. ממצא זה עשוי לקרוא תיגר על ההנחות הנוכחיות לגבי הניידות של סטודנטים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya