מחקרים ניסויים וניסויים-למחצה של הוראת מדעים מבוססת חקירה: ניתוח-מטא

Furtak, Erin Marie. Seidel, Tina. Iverson, Heidi and Briggs, Derek C.. " Experimental and Quasi-Experimental Studies of Inquiry-Based Science Teaching: A Meta-Analysis", Review of Educational Research; Sep2012, Vol. 82 Issue 3, p300-329.

ניתוח-מטא זה מציג מסגרת עבור הוראה מבוססת חקירה   (למידת חקר ) שמבחינה בין מאפיינים קוגניטיביים של פעילות לבין דרגת ההדרכה הניתנת לסטודנטים.

מסגרת זו משמשת כדי לקודד 37 מחקרים ניסויים וניסויים למחצה שפורסמו בין השנים 1996 ל-2006, עשור שבמהלכו החקירה הייתה המוקד המרכזי של הרפורמה בהוראת מדעים.


גודל האפקט הממוצע הכולל הוא 0.50.

למחקרים שהתרכזו בפעילויות אפיסטמיות או בשילוב של פעילויות פרוצדוראליות, אפיסטמיות וחברתיות, היה גודל אפקט ממוצע הגבוה ביותר.

בנוסף, למחקרים המערבים פעילויות המובלות על ידי המורה היה גודל אפקט ממוצע הגדול בכ-0.40 ממחקרים עם תנאים שהובלו על ידי התלמידים.

החשיבות של ביסוס התוקף של הקונסטרוקט הטיפולי בניתוחי מטא גם נדון.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?