מחוון לאפיון פעילויות מתוקשבות בהתאם לתפיסת עולם קונסטרוקטיביסיטית –חברתית

מקור: תמר ענבל-שמיר, יעל קלי, הטכניון."הוראה מתוקשבת – דרך חיים או מעמסה למורה? אפיון הקצוות של טווח העשייה המתוקשבת של מורים", בתוך: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה,2007, האוניברסיטה הפתוחה. ספר הכינוס, ע"ע 174-180.
המחוון כולל שישה מימדים המהווים מדד להוראה טובה, בהתאם לתפיסת עולם קונסטרוקטיביסיטית –חברתית, המאפשרת שימוש חדשני בתקשוב (Rochelle et al, 2000;Salomon, 2000, Llinn& His, 2000). לכל מימד הוגדרו שלוש רמות ביצוע:
האפיון הגבוה מתאר הוראה שבה המורה פועל על פי עיקרי הגישה הקונסטרוקטיביסיטית –חברתית ומנצל את הערך המוסף שבטכנולוגיה לטובת הפדגוגיה.
האפיון הבינוני מתאר הוראה, שבה קיים ניסיון לנצל את הערך המוסף של הטכנולוגיה לפדגוגיה, אך הפעילויות אינן מעידות על שינוי מהותי בהוראה.
האפיון הנמוך מתאר הוראה המשתמשת בטכנולוגיה ככלי התומך בשיטות הוראה ובדרכי הערכה מסורתיות.
 
מחוון להערכת פעילויות מתוקשבות בהתאם לעקרונות הגישה הקונסטרוקטיביסטית חברתית
המימד
אפיון גבוה (3)
אפיון בינוני (2)
אפיון נמוך (1)
ניצול הערך הטכנולוגי
הטכנולוגיה הכרחית בביצוע הפעילות. יש הפנייה למגוון אתרים עשירים, עדכניים, או כאלה המשלבים טקסט עם מרכיבים ויזואליים המסיעים להבנת התכנים לדוגמא: הלומד משתמש בהדמיות באופן אקטיבי, מבצע אינטראקציה עם התכנים, או שותף פעיל לדיאלוג בפורום.
המרכיב הטכנולוגי עשוי ליצור עניין וחידוש, אך ללא שינוי במהות הלמידה ולכן ניתן להמרה בפעילות לימודית שאינה מתוקשבת. העניין יכול להיות מושג על ידי: הפנייה לקישורים בודדים, או שימוש בפורום כמקום להבעת עמדה אך ללא דיון.
 
השימוש בתקשוב הוא טכני ואינו משפיע על מהות הלמידה. תלמידים מורידים דפי עבודה מסורתיים ממוחשבים, לעיתים, ממלאים ומחזירים למורה ישירות או לפורום.
הדגש על המימד הארגוני וניהולי.
אין קישורים למקורות ברשת.
רמת חשיבה נדרשת
הפעילות מעודדת חשיבה, שאילת שאלות, נקיטת עמדה או הסקת מסקנות, מעודדת יצירתיות, יזמות והבניית ידע בדרך של ניתוח, יישום, אנליזה, סינתזה, רפלקציה והערכה. (בלום – רמה 3-6).
הפעילות מעודדת הבנה. דורשת מתן דוגמאות, תיאור, סיכום או הסבר כללי למידע שנאסף ברשת. (בלום – רמה 2).
שינון ידע. התמקדות בשאלות ותשובות סטנדרטיות. מכוונת לביצוע משימות איסוף מידע פשוטות.
 (בלום- רמה 1).
מידת השיתופיות
יש שימוש במרכיבים תיקשוביים התומכים בעבודה שיתופית כחלק בלתי נפרד ומהותי בתהליך הלמידה. הלומדים משמשים מקור מידע לעמיתיהם לדוגמא: לומדים דנים בנושאים משותפים; בונים תוצר משותף; מתייעצים; מעריכים זה את זה או מתייחסים לתוצרי עמיתים.
יש הנחיות מפורשות לכך שתלמידים יעבדו בכיתה בזוגות או קבוצות, אך אין תמיכה טכנולוגית באינטראקציה בין עמיתים. (תלמידים עובדים ביחד ומגישים עבודה למורה בפורום). אין אינטראקציה בין הקבוצות.
 
אין התייחסות ללמידה שיתופית. מתוך ההנחיות עולה כי הלמידה היא אישית. לעיתים הלומדים מנועים מעבודה שיתופית מתוך העיקרון שלמידה יש לבצע רק באופן עצמאי.
לעיתים התשובות מועלות לפורום, אך לשם עיון המורה בלבד.
קרוב התכנים לעולמו של הלומד
קיים קישור לעולמו התרבותי של הלומד ולידע הקודם שלו. אפשר לעשות זאת על ידי: א) בחירת הקשר שעשוי לעניין את הלומדים, ב) עיסוק בפתרון בעיית אמת. ג) קיום דיונים אקטואליים ורלוונטיים ללומדים.
יש ניסיון לקשר את התכנים לעולמו של הלומד, אולם הקישור אינו משמעותי. למשל על ידי אפשרות להבעת דיעה אישית, או יצירת סיפור מסגרת מלאכותי שאיננו קשור ישירות למהות ולאופי הפעילות.
אין ניסיון לקשר ולקרב את התכנים לעולמו של הלומד. מושם דגש על חומר שהלומד צריך לדעת או לזכור.
הכוונה לתוצרים עשירים
קיימות הנחיות מפורטות ומובנות למשימה, העוזרות ללומד בבניית התוצר, ומאפשרות למורה לשמש כמנחה. התוצר מגוון, יצירתי או מקורי. מאפשר ניצול כישורים אישיים וביטוי עצמי.
ההנחיות מאפשרות תוצר בעל פתיחות מסוימת וביטוי אישי, אולם הן כלליות, ואינן תומכות או מבנות את תהליך הלמידה. למשל: כתוב סיפור בעקבות...; בנה ת.ז. של... מה הייתי עושה אילו.., דעתי על..;
ההנחיות מכוונות לתוצראחיד, סגור ומוגדר על ידי המורה (המורה במרכז הלמידה). לא נדרשת יצירתיות בביצוע התוצר. למשל: שאלות ותשובות סטנדרטיות, מיון נתונים בטבלה.
הערכה שזורה
 
הערכה ניתנת ע"י המורה או התלמידים העמיתים על פי קריטריונים ברורים נתונים מראש.
ההערכה מלווה את תהליך הלמידה ומשביחה אותו.
 קיימת התייחסות להערכת התוצרים, אך ללא הצגת קריטריונים ברורים. לעיתים, התוצרים מוצגים באתר או בכיתה, ללא ביצוע הערכה מעצבת.
אין התייחסות לאופן שבו הלומד מוערך. 
או שההערכה היא מסכמת (נשלחת למורה לבדיקה ומתן ציון) ואינה מהווה חלק מעצב בתהליך הלמידה.
 

  לפריט זה התפרסמו 6 תגובות

  לפי המחוון, הרמה הגבוהה תתבצע לעיתים רחוקות יותר, כי במהלך הלמידה השיגרתית אשתמש בכלי הטכנולוגי ברמה הממוצעת ולפעמים גם ברמה הנמוכה.

  פורסמה ב 07/05/2020 ע״י צופית יהב

  הקישורית אליה אתן מפנות אינה פעילה – אשמח מאוד לקבל קישור מעודכן יותר. בברכה, רמי

  פורסמה ב 16/01/2013 ע״י רמי י

  מצרפת את הקישור המעודכןhttps://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/tamar-courses/home/mehvan

  פורסמה ב 08/05/2014 ע״י תמר שמיר

  קיימות הנחיות מפורטות ומובנות למשימה, העוזרות ללומד בבניית התוצר,

  פורסמה ב 25/05/2015 ע״י אסתי פלדמן

  מה שנכון נכון !

  פורסמה ב 12/04/2016 ע״י אריה רומן

  מתבקשת חשיבה חדשה ומחוץ לקופסא לא פשוט

  פורסמה ב 26/06/2016 ע״י דינה דרורי
  מה דעתך?
yyya