מורים חוץ-תחומיים: מורים צריכים להבין מה הם לא יודעים

מאת: Susan Caldis

Caldis, S. (2017). Teaching 'out of field': Teachers having to know what they do not know. Geography Bulletin, 49, 1, 13-17

הוראה חוץ-תחומית (Teaching out-of-field) היא סיטואציה שמורים רבים, בעיקר מתחילים, חווים במהלך הקריירה. לא רק שהוראה חוץ-תחומית פוגעת במעמד המקצוע, באיכות ההוראה ובמחויבות התלמידים, היא גם פוגעת בביטחון עצמי של מורים ובהישגי בית הספר.

חשוב להדגיש את חשיבותה של ההתמחות הפדגוגית של המורה במקצועו. שכן, זו יכולה לעשות את ההבדל בין העברת שיעור בצורה גנרית ומהוססת (מצד מורה חוץ-תחומי) לבין מעוררת השראה ומקיפה (מצד מורה בעל התמחות).

הוראה חוץ-תחומית: סיבות ופתרונות

שיטת ההוראה הזו מתרחשת כאשר מורים נאלצים ללמד מקצוע או שכבת גיל שלא הוכשרו ללמד במסגרת הכשרתם להוראה. מדובר בתופעה רווחת במדינות כמו אוסטרליה, ארצות הברית ובריטניה. לצורך ההמחשה, נמצא שכ-43% ממורי הגאוגרפיה באוסטרליה וכ-30% ממורי הגאוגרפיה בבריטניה הינם מורים חוץ-תחומיים, כאשר בתוכם ניתן למצוא אפילו מורים לחינוך גופני.

הסיבות המרכזיות המובילות להצבתם של מורים חוץ-תחומיים הן:

  • רצון מנהל בית הספר למלא את מערכת השעות ולעמוד במטרות הארגוניות, מבלי לצופף או לסגור כיתות.
  • בתי ספר הממוקמים באזורים מרוחקים או מאופיינים באוכלוסייה מוחלשת, נוטים לסבול מהיצע מוגבל של מורים.

בהקשר זה, שלושה פתרונות אפשריים ומתבקשים הם:

1) על מערכת החינוך להגדיר ולחדד את ההנחיות הנוגעות להצבת מורה חוץ-תחומי בכיתה.

2) על מפקח המחוז לסייע למנהלי בתי הספר לאייש משרות חסרות.

3) גם אם מורה חוץ-תחומי התחיל ללמד מקצוע שאינו מומחה בו, מן ההכרח להוציאו להשתלמות בנושא באופן מיידי, על מנת שיתמקצע תוך כדי תנועה.

הוראת גיאוגרפיה באוסטרליה כמקרה  מבחן

באוסטרליה, מקצוע הגאוגרפיה, אשר ניתן כמקצוע חובה בכיתות ז'-ט' וכבחירה בכיתה י', נחשב למקצוע הבעייתי ביותר הוראה חוץ-תחומית. לאור זאת, החלה מערכת החינוך האוסטרלית לפקפק בחשיבותו ובנחיצותו של המקצוע, בהינתן איכות ההוראה הירודה וחוסר העניין מצד התלמידים.

בכל זאת, בשל ההכרה בעובדה שידע בגאוגרפיה עשוי לתרום מבחינה סביבתית, חברתית וכלכלית, הוקמו יוזמות שנועדו לשפר את מעמדו של מקצוע הגאוגרפיה, לשדרג את איכות המורים המוסמכים והלא-מוסמכים, לרכז את תוכנית הלימודים למתכונת אחידה ולהנגיש את התכנים במסגרת מקוונת.

יוזמת GEOGStandarts החלה לשמש כגוף ריכוזי עבור מורי גאוגרפיה באוסטרליה, להציע סמינרים מקוונים בנושא דרכי הוראה אפקטיביות ולספק תמיכה למתכשרים להוראה, למורים חוץ-תחומיים ולמורים מוסמכים. יוזמה זו הציבה במרכז את הסטנדרטים הבאים:

  • על המורים המלמדים להיות בקיאים בגאוגרפיה.
  • על המורים לדעת להכין מערכי שיעור בגאוגרפיה.
  • על המורים לעודד מחקר יציאה לשטח.
  • על בתי הספר לעודד אינטראקציות ושיתופי פעולה בין מחלקות לגיאוגרפיה בקהילה ובמחוז.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

דילמות בהכשרת סטודנטים ערבים להוראת גאוגרפיה בבתי ספר יהודיים במערך ה-PDS.

הסמכה מקצועית מחדש: הבניית מדיניות חינוכית עבור למידה מקצועית של המורה לאורך הקריירה

 לקראת התמקצעות או ביטול ההתמקצעות? הכשרת מורים במהלך ארבעים שנים: רטרוספקטיבה יפנית

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya