מורים בתכנית לימודים חקרנית במדעים- השפעת אסטרטגיות ההוראה על הישגי התלמידים

מקור:
 
Comparing Classroom Enactments of an Inquiry Curriculum: Lessons Learned From Two Teachers, Journal of the Learning Sciences, Vol. 16(1), Pages 81-130
 

מטרת המחקר הייתה לבדוק כיצד מורים בכיתה משפיעים על איכות הדיון ועומק הלמידה בכיתה שלמדה בתוכנית לימודים חוקרת עתירת מדעים וטכנולוגיה. המחקר עקב אחרי מורים בכיתה שיישמו תוכניות לימודים חדשנית בתחומי החקר ומנגד בדק את ההישגים של הכתות והתלמידים שלמדו אצל אותם מורים. בהשוואה בין שני המורים שלימדו בתכנית הלימודים החקרנית נמצאו הבדלים מהותיים בהישגי התלמידים. עורכי המחקר ניסו להבין כיצד הנחו המורים את הדיונים בכיתה וכיצד יצרו זיקה בין הפעילויות של תכנית הלימודים ובין התלמידים מבחינת תובנות והבהרת מושגים במדעים. נמצא כי למורה יש תפקיד מפתח בתכנית לימודים חוקרת וטיב הנחייתו בכיתה והובלת הדיון בין הלומדים קובעים את עומק ההבנה המדעית של התלמידים. כלומר, שתי כיתות נפרדות של תלמידים הדומות בהרכב הדמוגראפי של התלמידים הגיעו לתובנות שונות לחלוטין כתוצאה מאסטרטגיות הוראה מותאמות שנקטו המורים. כלומר, בתוכניות לימודים מתמחות וגבוהות (High order thinking) יש לאסטרטגיות ההוראה של המורה ולפרשנות הפדגוגית שלו השפעה הרבה  יותר משמעותית מאשר בתכנית לימודים רגילה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya