מורה נבוכים: חלונות להנחיית מורים

 
  
הספר מורה נבוכים: חלונות להנחיית מורים" פותח חלונות אל עולם ההנחיה של מורים מתחילים ושל מורים עולים בשלבי הכניסהלמקצוע ההוראה. הוא מאפשר הצצה אל סוגיות בהנחיה המאפיינות את המעבר מתרבות של לומד לתרבות של מלמד. הספר קושר את ההיבט היישומי עם המחקרי. הוא מציג מסגרת חשיבה כוללנית על המעשה ההנחיה והצעה לתכנית אופרטיבית לעבודת המנחה בשדה. הסוגיות המובאות בספר והדרכים המוצעות להתמודדות עם אירועים שמורים מרבים להיתקל בהם בעבודתם, עשויות לסייע להם לבסס את המקצועיות שלהם ואתתדמיתם כמורים.
חמשת החלונות שהספר פותח מציגים את מעשה ההנחיה מחמש זוויות: (1)  המנחה כאיש מקצוע; (2) המונחה כאיש מקצוע; (3) תהליך ההנחיה - ההתפתחותהמקצועית של המנחה;
 (4)
ניתוח אירועי הנחיה בגישה תהליכית; (5) הנחייתמורים עולים. הקורא ימצא בחלונות אלה רקע עיוני, מסגרת חשיבה על הסוגיה הנדונה בחלון ובעקבותיה הצעת דגם לעבודה, וכן סיפורים ואירועים שמשמיעיםאת הקול האישי של מנחים ושל מורים. הנספחים מציעים פעילויות לעבודה עםמורים ולעבודה בקהילת המנחים ושאלונים.
הספר נועד לשרת את ציבורהעוסקים בהכשרת מורים באקדמיה ובהנחיית מורים בבתי הספר - מורי מורים, מורים מאמנים, מדריכים פדגוגיים ומתכנני השתלמויות למורים ולמנחים - ועשוילסייע גם למורים בכל קשת הוותק שלהם.
 
 
למידע נוסף אודות הספר :
ספר זה הוא תוצר של תהליך הנחיה שנערך על פי דגם ייחודי להנחיית מורים . קהילת המונחות המתוארת בספר התעצבה תוך כדי עבודת המנחות עם מורים מתחילים. היא התעצבה ברוח העיקרון של שיתוף בבניית התפקיד ההנחיה כמקצוע המתקיים לצד מקצוע ההוראה. ההנחיה התבצעה במסגרת תכנית לליווי מורים שהתנהלה בפקולטה לחינוך של אוניברסיטת חיפה בשיתוף משרד החינוך בשנים 1990-2002. התכנית נועדה לקדם השתלבות מקצועית וחברתית של המורה המתחיל במערכת בית הספר הקולט . שלב זה בחייו המקצועיים של המורה   הוא שלב מעבר מתרבות של לומד לתרבות של איש מקצוע-מלמד. בספר זה התמקדו המחברות בהצגת דגם ייחודי זה של הנחיית מורים ובניתוחו . הואיל והדגם שהן עוסקות בו בספר זה כבר נוסה , וכבר הוכחה תרומתו לקידומו של המורה, ניתן לשקול את השימוש בו כאחד מכמה דגמים אפשריים של הנחיה , שמטרתם להביא לשדרוג מעמדו של המורה. הדגם המוצע בספר מתאפיין בכך שהמנחה הוא חבר בקהילה של מנחים. קהילה מקצועית כזאת מעלה לחקירה שאלות ודילמות שמקורן בהנחיה בשדה, והיא מחפשת במשותף דרכים להתמודדות עם קשייו של המורה ועם קשיי המערכת הקולטת אותו. מרכיב מרכזי בתהליך ההתפתחות של קהילת מנחים העובדת לפי דגם זה הוא בנייה משותפת של ידע מקצועי דינאמי ואינטראקטיבי , שנסמך הן על הפרקטיקה והן על הספרות העיונית .
 
מסגרת החשיבה על ההנחיה  שיקפה את התובנות שרכשו המנחות באשר לתפיסת ההנחיה כמקצוע ובאשר לתפיסת העיסוק בו כשליחות מקצועית. מכאן נולדה תובנה נוספת , שהמעמד של הנחיה כמקצוע מחייב הכשרה הממוקדת בנורמות התנהגות , ושעל הנחיה להתבסס על כללי אתיקה ככל מקצוע. תפיסת ההנחיה כשליחות מקצועית התבטאו בתוצרי העבודה של קהילת המנחות , המוצגים בספר זה . התוצרים הם מערכי הנחיה, שעובדו למסגרת חשיבה על הנחיה של מנחי מורים. בחלון השלישי בספר יש פירוט של שבעת העקרונות שהובילו לעיצובה.
 
במוקד השני עקבו המחברות אחר התמודדויותיהם של מורים עם מצבים קריטיים בשנת הכניסה הראשונה שלהם להוראה.  הן בודדו את צומתי הקושי , והגדירו את סוגיית ההנחיה . מתוך סיפורי המורים נחשפו ממצאים שהמחברות יצרו המשגה  כתחנות קולקטיביות בהתפתחותם המקצועית. תחנות אלה הן בבחינת רצף תהליכי במעין "מירוץ הישרדות" של מורים מתחילים.
 
מסרים מרכזיים בספר :
 
  • הנחיה היא פרופסיה שבאה לידי ביטוי במגוון דגמים של ביצוע .
  • "הנחיה על הנחיה" של קהילת מנחות היא דגם ייחודי .
  • שיח הנחייה מושתת על אירועים קריטיים של מונחים .
  • שיח "הנחייה על הנחייה" מאפשר מסגרת חשיבה רפלקטיבית על ההנחיה.
 
 
ד"ר רות סטרהובסקי שימשה כמרצה וכחוקרת בפקולטה לחינוך של אוניברסיטת חיפה, ניהלה מערך פיתוח מקצועי של מורים ושל מנחי מורים, ועסקה בייעוץ פדגוגי במערכות חינוך. תחומי ההתמחות שלה הם אימוןמורים, הנחיית מנחי מורים, פיתוח תכניות לימודים, אסטרטגיות הוראה - למידה והנחיית קבוצות.
 
פרופ` רחל הרץ-לזרוביץ היא פסיכולוגית חינוכית-חברתית בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. תחומי ההוראה והמחקר שלההם יחסים בין קבוצות, למידה שיתופית, פיתוח מערכות חינוך והתפתחות מורים והכשרתם.
 
ד"ר לילי אורלנד-ברק היא חוקרת הדרכה, למידת מורים והתפתחות פרופסיונלית. חברת סגל בפקולטה לחינוך ומכהנת כראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya