מודל תקף להערכת קורסים באוניברסיטאות ובמכללות

מקור:
 
"Enhancing curriculum and delivery: linking assessment to learning objectives," Assessment and Evaluation in Higher Education Vol. 33(1); pg. 87
 
המאמר הנוכחי טוען שמרבית תהליכי ההערכה הקיימים של קורסים באוניברסיטאות ובמכללות הם מטבעם צרים וממוקדים מדי ולכן הוא מציע מודל הערכה כוללני יותר לקורסים שיש בו כדי להקנות למרצים ולפקולטות תמונה יותר נאמנה ויותר תקפה מבחינת תהליכי ההערכה. המודל מבוסס על משובים של הסטודנטים, עמדות שלהם לגבי סוגיות שונות וסדרי חשיבותם בקורס וגם מיומנויות על פי מטרות ההוראה הכלליות והמטרות הקונקרטיות של הקורס. כל המשתנים האלו נבדקים לפני הקורס ואחרי הקורס (pre- and post-course). כלומר, המשובים בזמני הקורס אינם ממצים את ההערכה הנדרשת אלא נדרשים גם משובים לפני שהסטודנטים לקחו את הקורס וגם העמדות שלהם בפרקי זמן שונים ומשתנים לאחר סיום הקורס, כי אז יש לסטודנטים הנחקרים פרספקטיבה יותר רחבה ויותר מהימנה
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya