מודל להערכת קורסים מקוונים אסינכרוניים באוניברסיטה

אורית צייכנר, אינגריד ברט, חיים טייטלבאום, " מודל להערכת קורסים מקוונים אסינכרוניים באוניברסיטה" , על הגובה , מרץ 2010 .

הוראה בסביבת לימוד מרחוק מתאפיינת בהפרדה פיזית בין המרצה לסטודנט. כתוצאה מהפרדה זו נוצר במהלך השיעור חלל פסיכולוגי-תקשורתי בין המרצה לסטודנט שעלול לגרום לפערים בהבנת החומר או להתפתחות של תפיסות שגויות של סטודנטים לגבי עצמם ולגבי תהליך הלמידה. זיהוי מנגנונים פדגוגיים אשר תורמים לצמצום החלל הפסיכולוגי-תקשורתי מהווה אתגר מרכזי לחוקרים בתחום ההוראה והלמידה המקוונת.

המרכז ללמידה מתוקשבת באוניברסיטת בר-אילן מפתח אסטרטגיות הוראה ומיישם את מודל ה-SWOT לצורך הערכת נקודות חוזקה וחלושה ובן להערכת הזדמנויות וסיכונים ביחס להוראה מקוונת בקורסים אקדמיים, במגוון רחב של תחומי תוכן (אורית צייכנר, אינגריד ברט, חיים טייטלבאום, אוניברסיטת בר-אילן ) .

קישור למאמר המלא 


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    הקישור למאמר המלא אינו תקין, האם אוכל לקבל את המאמר המלא?

    פורסמה ב 20/12/2014 ע״י רונית מסיקה
    מה דעתך?
yyya