מה נחשב כוידאו חינוכי? עבודה לקראת היערכות להתנסויות מועילות בין גישות להפקת וידאו לבין התוצאות

Winslett, G. (2014). "What counts as educational video?: Working toward best practice alignment between video production approaches and outcomes". Australasian Journal of Educational Technology, 30(5), 487-502.

במהלך עשרים השנים שחלפו מאז שמצלמת הווידאו הדיגיטלית הראשונה הפכה לזמינה מבחינה מסחרית נראו עליות משמעותיות בהפקות וידאו חובבניות ובעלות נמוכה עבור הוראה ולמידה. באותה תקופה, עלו גם ההפקה והצריכה של וידאו שהופק באופן מקצועי, כמו גם פלטפורמות ההפצה להפקות כאלה.

בנוסף, התקדמות בטכנולוגיות של המדיה החברתית ובמערכות ניהול למידה שינו את הדרכים שבהן ניתן להשתמש בחומרי הווידאו בהוראה ובלמידה. התפתחויות אלה, הביאו, בין היתר, למורכבות בקבלת ההחלטות שמאחורי ההפקה של חומרי וידאו עבור הוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה.

לפני שהמחברים יוכלו להתחיל לתאר ולהמליץ באופן שיטתי על גישות להפקה ועל חומרי וידאו מסוימים עבור תוצאות למידה ספציפיות, כדאי לשקול את גוף המחקר הקיים שמתאר כיצד נעשה שימוש בווידאו בהוראה ובלמידה בהשכלה הגבוהה.

מאמר זה עושה שימוש בסקירת ספרות אודות השימוש בווידאו בהשכלה הגבוהה כדי לזהות ולהשוות בין הטווח של סוגי ההפקה לבין התוצאות החינוכיות הקשורות אליהם.

המאמר מסתיים בקריאה לאג'נדת מחקר רעננה שתסייע בזיהוי החלקים של תכניות הלימודים באוניברסיטה שהותאמו היטב לכך שייתמכו על ידי חומרי הווידאו.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya