מה הסיפור שלך? : מודלים לניתוח נרטיבים

מירב אסף, ערגה הלר, ורד טוהר ( עורכות ) .  מה הסיפור שלך? : מודלים לניתוח נרטיבים . באר-שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תש"ע 2010.  

אסופת מאמרים זו עוסקת בסיפורים שבני אדם מספרים על עצמם ובגישות שונות לחקירתם מפרספקטיבה איכותנית. כל המחקרים נערכו במכללה אחת להכשרת מורים, בה גם סופרו ונאספו. עיקר הדגש בספר הוא בשיטות המחקר והניתוח השונות והמגוונות שהוא מציע בניסיון להבין את הסיפורים ולתת להם פרשנות. כך נפרשת בפני הקוראים קשת של גישות מחקריות המניבות יחד תמונה מרתקת של האנשים הבונים את מערכת החינוך הישראלית. הספר נכתב ונערך על ידי קבוצה של שמונים נשים שעבדה בצוותים קטנים במשך ארבע שנים, בשיתוף פעולה מלא, תוך ניסיון להדגים עבודת נשים במיטבה. הוא נחקר בדרך שניתן להגדירה כדרך עבודה נשית ומציג תוצרים של נשים חוקרות.  

תוכן העניינים :

פתח דבר -- צאצאי הזמן ודיירי המרחב: עולים בשנות התשעים של המאההעשרים / מירי מונק, מיכל רוזנברג, ענת קינן, נורית עילם -- בין שימור לשינוי: סיפורי חיים של סטודנטים בדואים / מיכל רוזנברג, ענת קינן, מירי מונק -- ממושיע למטפח: ניתוח מהלך הקריירה של מרצים במכללות באמצעות הסמיוטיקה של רולן בארת / מירב אסף, רקפת שחר, ורד טוהר, ענת קינן -- הבחירה והחניכה למקצוע כחלק מתהליך גיבוש הזהות העצמית / מיכל רוזנברג, מירי מונק, ענת עינן -- בימים ההם בזמן הזה: תיאוריהתפתחות מקצועית של מרצים מנקודת ההווה / ערגה הלר, ורד טוהר, ענת קינן -- מוסד להשכלה גבוהה בעיני הלומדים בו / רקפת שחר, עינת קינן, מירי מונק, עדה קצף -- זהות, שייכות, שליטה וסיפורים אישיים: סיפורי מרצים / ורד טוהר, מירב אסף, ענת קינן, רקפת שחר -- מודל לניתוח הקשר בין הסיפור לסיטואציה: המקרה של סיפורי מרצות בשיעור / ורדטוהר, ענת קינן, רקפת שחר -- דף תלמוד כמטפורה לטקסט מחקרי / מיכל רוזנברג, מירימונק, ענת קינן -- אפילוג: נרטיב, זהות, מגדר / ורד טוהר, ערגה הלר, מירב אסף -- מקורות  
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya